Usg przezciemiączkowe u niemowląt

USG przezciemiączkowe to jedyne możliwe badanie USG głowy u niemowląt i małych dzieci. Jest ono wykonywane tylko u dzieci, u których ciemiączko jeszcze nie skostniało i stanowi swoiste 'okienko’ przez które lekarz może bezpiecznie zbadać strukturę mózgu i naczyń znajdujących się w ich obrębie.
Podczas badania można także ocenić ciśnienie wewnątrzczaszkowe oraz funkcjonowanie naczyń wewnątrz mózgu dziecka. Fale ultradźwiękowe nie emitują żadnego szkodliwego promieniowania. Specjalna sonda wysyła dźwięki o wysokiej częstotliwości, co sprawia że jest to w 100% bezpieczne i bezbolesne badanie.
Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Rodzic bądź opiekun dziecka powinien poinformować lekarza o lekach przyjmowanych przez dziecko. Podczas badania pozostają oni z dzieckiem. W przypadku zaobserwowania przez lekarza niepokojących zmian, zwykle zleca się dalsze badania dziecka. Należy pamiętać że wczesna diagnoza wiąże się z szybkim wdrożeniem leczenia i zwiększa szanse na szybki powrót do zdrowia.

Wskazania do badania:

  • dzieci przedwcześnie urodzone (wcześniaki)
  • podejrzenie problemów neurologicznych
  • zbyt szybkie zwiększanie się rozmiaru głowy dziecka (podejrzenie wodogłowia)
  • wystające i twarde ciemiączko
  • przebyte zapalenie opon mózgowych
  • uraz głowy dziecka (podczas porodu lub po nim)