Badania laboratoryjne

Punkt Pobrań materiału do badań czynny jest:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 20:00 

soboty 8:00 – 14:00

Zapraszamy!

Lista badań


17-hydroksyprogesteron

Inna nazwa: 17-OH progesteron
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Poziom 17-OH progesteronu oznacza się w diagnostyce chorób kory nadnerczy. Oznaczanie tego parametru jest również zalecane u noworodków w celu wykrycia CAH (wrodzony przerost nadnerczy), u kobiet z objawami hirsutyzmu, z nieregularnymi miesiączkami, z zespołem policystycznych jajników, a także w przypadku podejrzenia nowotworów nadnerczy i jajników.


AFP

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
AFP jest markerem nowotworowym o bardzo wysokiej czułości i swoistości, dzięki czemu może być wykorzystywany w badaniach przesiewowych u osób z grup wysokiego ryzyka wystąpienia raka wątroby. Pamiętać trzeba, że nienowotworowe choroby wątroby związane z równoczesną jej regeneracją również mogą zwiększać stężenie AFP.


ALT

Inna nazwa badania: Aminotransferaza alaninowa
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
ALT należy do grupy enzymów wskaźnikowych, narządowo nieswoistych. Wzrost aktywności następuje w przypadku uszkodzenia komórek lub zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych. Pomiar aktywności wykorzystuje się głównie w diagnostyce chorób wątroby (wirusowe zapalenie wątroby, marskość, żółtaczka zastoinowa, nowotwory wątroby, alkoholowe uszkodzenie wątroby).


AMH

Inna nazwa badania: Anty-Mullerian hormon
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 3 dni

Opis badania:
Badanie oznaczenia poziomu hormonu anty-Mullerowskiego stosuje się m.in. przed wykonaniem zapłodnienia in-vitro, ponieważ poziom tego hormonu ma wpływ na powodzenie tej procedury. Oznaczanie AMH zalecane jest kobietom chcącym sprawdzić, czy weszły już okres menopauzy. Badanie wykorzystywane jest także jako kontrola leczenia kobiet z powodu nowotworu jajnika. Dodatkowo badanie odnajduje zastosowanie także u niemowląt ze słabo wykształconymi narządami płciowymi lub w przypadku nie zstąpienia jąder do moszny u chłopców.


APTT (czas kaolinowo - kefalinowy)

Inna nazwa badania: Czas kaolinowo – kefalinowy
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane w przypadkach epizodów krwawień lub zakrzepicy; przed operacją w celu oceny możliwości wystąpienia krwawień, a także podczas monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego heparyną niefrakcjonowaną.


AST

Inna nazwa badania: Aminotransferaza asparaginianowa
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Jest enzymem wewnątrzkomórkowym, którego najwyższe stężenia występują w mięśniu sercowym, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach. Podwyższona aktywność wskazuje na uszkodzenie komórek narządu. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób wątroby takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje również w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.


Albumina w surowicy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Albumina jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej. Pełni rolę układu transportowego. Wskazania do badania albuminy stanowią: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, zespół nerczycowy, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby.


Amylaza w surowicy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w przypadku objawów choroby trzustki, takich jak silny ból brzucha, gorączka, obniżone łaknienie lub nudności.


Androstendion

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 3 dni

Opis badania:
Androstendion jest hormonem glikokortykosteroidowym wytwarzanym w warstwie siatkowatej nadnerczy. Podwyższone stężenie androstendionu występuje w przypadkach wirylizacji, hirsutyzmu i zespołu policystycznych jajników. Poziom wydzielania androstendionu podlega rytmowi dobowemu.


Antygen karcinoembrionalny (CEA)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 2 dni

Opis badania:
Należy do białek błon komórkowych. Wielkocząsteczkowa glikoproteina, głównie identyfikowana jako marker wznowy lub odległych przerzutów, szczególnie w raku jelita grubego. Fizjologicznie jest produkowana w okresie płodowym przez komórki przewodu pokarmowego i trzustki, a po urodzeniu w niewielkich ilościach przez komórki jelit, trzustki i wątroby. Jej funkcja fizjologiczna jest nieznana, choć istnieją przypuszczenia , iż może pełnić funkcję ochronną wobec nabłonka trawiennego związaną z machanizmem rozpoznawania komórek i mechanizmem adhezji z uwagi na podobieństwo do immunoglobulin.


B-HCG Gonadotropina kosmówkowa

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Gonadotropina kosmówkowa składa się z podjednostki alfa, która jest identyczna w przypadku innych hormonów glikoprotenowych (TSH, FSH, LH) oraz podjednoski beta, która jest charakterystyczna dla HCG. Oznaczanie stężenia β-HCG stosowane jest, podobnie jak całego hormonu HCG, do wczesnego wykrycia oraz monitorowania ciąży. Oprócz wykrywania i monitorowania ciąży, oznaczanie β-HCG służy, jako marker wykrywania komórek nowotworowych, w szczególności złośliwego nabłoniaka kosmówkowego jądra lub jajnika, zaśniadu inwazyjnego, ciążowej choroby trofoblastycznej, nasieniakowych oraz nienasieniakowych guzów jąder oraz łagodnych lub złośliwych potworniaków. Pomiar stężenia β-HCG może być stosowany w kontrolowaniu efektów leczenia guzów produkujących HCG w jajnikach, łożysku, jądrach, pęcherzu, trzustce, żołądku, płucach i wątrobie, po operacji chirurgicznej lub chemioterapii. Pomiar podjednostki β-HCG jest bardziej czuły w przypadku wykrywania chorób nowotworowych, niż oznaczanie całej HCG.


Badanie kału w kierunku pasożytów

Materiał: kał
Opis badania:
Badanie służące do mikroskopowej oceny obecności oraz identyfikacji pasożytów w różnych stadiach rozwoju.


Białko C-reaktywne ilościowe CRP

Materiał: krew
Opis badania:
Stwierdzenie obecności stanu zapalnego i monitorowanie odpowiedzi na leczenie. Do monitorowania zagrożenia chorobami serca niezbędne jest oznaczenie CRP metodą o wysokiej czułości (wysoko czuły CRP, hsCRP).


Białko całkowite

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w przypadku niespodziewanej utraty masy ciała, przewlekłego zmęczenia lub objawów wskazujących na zaburzenia czynności wątroby lub nerek.


Bilirubina całkowita

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane jeżeli lekarz podejrzewa uszkodzenie wątroby lub w przypadku objawów chorób wątroby, niedrożności przewodów żółciowych, niedokrwistości hemolitycznych, czy zaburzeń metabolicznych związanych z wątrobą.


Bilirubina wolna (pośrednia)

Inna nazwa badania: bilirubina niesprzężona
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wolnej bilirubiny wykonuje się przy podejrzeniu chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Badanie to ma znaczenie w różnicowaniu przyczyn żółtaczki. Wzrost wolnej bilirubiny może oznaczać także hemolizę, czyli rozpad krwinek czerwonych.


Bilirubina związana (bezpośrednia)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się jeżeli lekarz podejrzewa uszkodzenie wątroby lub w przypadku objawów chorób wątroby, niedrożności przewodów żółciowych, niedokrwistości hemolitycznych, czy zaburzeń metabolicznych związanych z wątrobą.
Bilirubina jest żółtym barwnikiem pochodzącym z rozpadu krwinek czerwonych powstającym w wątrobie. Bilirubina bezpośrednia jest frakcją bilirubiny, która uległa estryfikacji w komórkach wątroby. Wydalana z żółcią przechodzi do jelit, gdzie podlega dalszym przemianom. Bilirubina jest wydalana głównie z kałem i w niewielkiej części z moczem.


Borelioza p/c IgG

Inna nazwa badania: Borelioza IgG test ilościowy (Elisa)
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 3 dni

Opis badania:
Celem badanie jest oznaczanie poziomu przeciwciał przeciw krętkom Borrelia bufgdorferi w klasie IgG. Zakażenia bakteriami Borrelia rozpoczynają się od zmian skórnych (rumień wędrujący) pojawiający się w ciągu kilku tygodni od momentu ukłucia przez kleszcza. Rumień występuje tylko u 25-50% chorych. Mogą także pojawić się nieswoiste objawy przypominające grypę, a u nie leczonych pacjentów występują objawy ze strony układu nerwowego oraz krążenia. Najwyższe stężenie przeciwciał IgG osiągają w okolicach 4-6 miesiąca od ekspozycji. W przypadku wyników dodatnich zaleca się potwierdzenie diagnozy za pomocą metody Western-Blot.


Borelioza p/c IgM

Inna nazwa badania: Borelioza IgM test ilościowy (Elisa),
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 6 dni

Opis badania:
Celem badanie jest oznaczanie poziomu przeciwciał przeciw krętkom Borrelia bufgdorferi w klasie IgM. Zakażenia bakteriami Borrelia początkowo charakteryzują się zmianami skórnymi (rumień wędrujący), które pojawiają się w ciągu kilku tygodni od momentu ukłucia przez kleszcza. Rumień występuje tylko u 25-50% chorych. Mogą także pojawić się nieswoiste objawy przypominające grypę, a u nie leczonych pacjentów występują objawy ze strony układu nerwowego oraz krążenia. Najwyższe stężęnie przeciwciała IgM osiągają w okolicach 3-6 tygodnia od ekspozycji. W przypadku wyników dodatnich zaleca się potwierdzenie diagnozy za pomocą metody Western-Blot.


CA 125

Inna nazwa badania: OV (Ca 125), OM-MA, OV, CA
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Oznaczanie wartości markera CA 125 jest bardzo przydatne w przypadku kontroli chorych po leczeniu chirurgicznym, a także w trakcie chemioterapii i radioterapii.
Antygen nowotworowy CA125 jest białkiem powierzchniowym z rodziny mucyn, glikoproteiną wytwarzaną przez komórki nabłonka wyścielającego jamy ciała płodu, a także przez prawidłowy nabłonek otrzewnej, osierdzia, opłucnej, śluzówki szyjki macicy, jajowodów i endometrium. Pełni rolę bariery nawilżającej, zabezpieczającej powierzchnię komórek nabłonkowych przed obcymi cząsteczkami i czynnikami infekcyjnymi. W prawidłowych komórkach jajnika produkcja CA 125 jest niewielka, natomiast jest bardzo nasilona w komórkach raka jajnika.


CA 15-3

Inna nazwa badania: BR-MA, marker raka sutka
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Podwyższone stężenie tego markera obserwuje się u osób z niezłośliwymi zmianami w piersi, marskością i zmianami zapalnymi wątroby, niezłośliwymi zmianami w przewodzie pokarmowym, z przewlekłą niewydolnością nerek, podczas gruźlicy i zapaleniu płuc. Oznaczanie CA 15-3 wykorzystuję się głównie w diagnostyce raka piersi, jednak jego podwyższone stężenie obserwuje się również u osób cierpiących na inne nowotwory tj. raka jajnika, szyjki macicy, endometrium, niedrobno-komórkowego raka płuca.


CA 19-9

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Podwyższony poziom CA 19-9 występuje w chorobach zapalnych wątroby i trzustki, czy niewydolności nerek, jednak w chorobach tych jego poziom nie przekracza zwykle wartości 400 U/ml. Wysokie wartości CA 19-9 obserwujemy przede wszystkim w raku trzustki, wtedy wartości tego antygenu mogą wzrosnąć do kilku tysięcy U/ml. Czułość diagnostyczna CA19.9 dla raków ogona trzustki wynosi około 60%, a dla raków głowy trzustki około 80%. Inne choroby nowotworowe, w których oznacza się CA 19-9 to: rak wątroby, rak jelita grubego, rak pęcherzyka żółciowego i rak żołądka. Natomiast przy stwierdzonym podwyższonym poziomie spadek/wzrost poziomu CA-19.9 jest dobrym wskaźnikiem skuteczności bądź nieskuteczności leczenia.


CEA (Antygen karcinoembrionalny)

Inna nazwa badania: marker raka jelita grubego, odbytnicy, antygen rakowo-płodowy
Materia: krew
Czas oczekiwania: 2dni

Opis badania:
Należy do białek błon komórkowych. Wielkocząsteczkowa glikoproteina, głównie identyfikowana jako marker wznowy lub odległych przerzutów, szczególnie w raku jelita grubego. Fizjologicznie jest produkowana w okresie płodowym przez komórki przewodu pokarmowego i trzustki, a po urodzeniu w niewielkich ilościach przez komórki jelit, trzustki i wątroby. Jej funkcja fizjologiczna jest nieznana, choć istnieją przypuszczenia , iż może pełnić funkcję ochronną wobec nabłonka trawiennego związaną z machanizmem rozpoznawania komórek i mechanizmem adhezji z uwagi na podobieństwo do immunoglobulin.


CK- kinaza kreatynowa

Inna nazwa badania: kinaza kreatyny
Materia: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie kinazy kreatynowej (CK) służy do oceny stopnia uszkodzenia mięśni. Podwyższoną aktywność CK można zaobserwować w przypadku zmiażdżeń, urazów oraz uszkodzeń mięśni, dystrofiach mięśniowych oraz zaburzeniach krążenia.


CK-MB kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
CK-MB jest sercowym, jednym z trzech form kinazy kreatynowej (CK). Kinaza kreatynowa jest enzymem biorącym udział w przemianach energetycznych w wielu komórkach organizmu. CK-MB znajduje się głównie w komórkach mięśnia sercowego, a jego aktywność we krwi rośnie w przypadku uszkodzenia tych komórek


CRP

Inna nazwa badania: CRP ilościowe, białko C – reaktywne, białko ostrej fazy
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonywane jest gdy lekarz podejrzewa nagły stan zapalny (zapalenia stawów lub jelit), chorobę autoimmunizacyjną lub infekcje bakteryjne lub grzybicze (szczególnie po zabiegach chirurgicznych).
Białko CRP należy do grupy najbardziej czułych białek ostrej fazy. Syntetyzowane jest w wątrobie. Bardzo znaczny wzrost stężenia w surowicy obserwuje się już w kilka godzin po pojawieniu się w ustroju czynnika zapalnego. W niektórych przypadkach zakażeń, wzrost stężenia CRP wyprzedza pojawienie się innych objawów klinicznych. Dynamika zmian stężenia CRP pozwala również na monitorowanie i ocenę skuteczności terapii przeciwzapalnej.


Ceruloplazmina

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Poziom ceruloplazminy oznaczany jest przy diagnozowaniu choroby Wilsona, w przebiegu której dochodzi do odkładania się miedzi w organizmie i upośledzenia syntezy ceruloplazminy.


Chlamydia pneumoniae - p/c IgA

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Badanie obecności przeciwciał IgA specyficznych dla Chlamydia pneumoniae wykorzystywane jest w diagnostyce zakażeń układu oddechowego (m.in.. atypowe zapalenia płuc).


Chlamydia pneumoniae - p/c IgG

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia pneumoniae wykorzystywane jest w diagnostyce zakażeń układu oddechowego (m.in. atypowego zapalenia płuc).


Chlamydia pneumoniae - p/c IgM

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Badanie obecności przeciwciał IgM specyficznych dla Chlamydia pneumoniae wykorzystywane jest w diagnostyce zakażeń układu oddechowego (m.in. atypowego zapalenia płuc).


Chlamydia trachomatis - p/c IgA

Inna nazwa badania: chlamydioza
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Chlamydia trachomatis jest to bakteria będąca najczęstszą przyczyną chorób przenoszonych droga płciową takich jak niegonokokowe zapalenie cewki moczowej (mężczyźni) oraz śluzowo- ropnego zapalenia szyjki macicy oraz zapalenia narządów miednicy małej u kobiet.


Chlamydia trachomatis - p/c IgG

Inna nazwa badania: chlamydioza
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Infekcja przebiega najczęściej bezobjawowo, jednak może być także przyczyną zapalenia cewki moczowej, zapalenia gruczołu krokowego (u mężczyzn), u kobiet: nadżerki szyjki macicy, zapalenia jajowodów i wtórnej bezpłodności.


Chlamydia trachomatis - p/c IgM

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Infekcja przebiega najcześciej bezobjawowo, jednak może być także przyczyną zapalenia cewki moczowej, zapalenia gruczołu krokowego (u mężczyzn), u kobiet: nadżerki szyjki macicy, zapalenia jajowodów i wtórnej bezpłodności.


Chlorki w surowicy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Chlorek jest głównym anionem kompensującym dodatni ładunek sodu w płynie pozakomórkowym. Wpływając na ciśnienie osmotyczne, utrzymuje integralność komórki. Oznaczanie pełni istotną rolę w monitorowaniu równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.


CMV - wirus cytomegalii p/c IgG

Inna nazwa badania: cytomegalowirus
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Celem badania jest oznaczanie poziomu przeciwciał przeciw wirusowi CMV w klasie IgG. Przeciwciała IgG znajdują się w organizmie przez wiele lat od zakażenia.
Zakażenie jest groźne przede wszystkim u osób z niedoborami odporności. Cytomegalowirus może powodować różnego rodzaju komplikacje zdrowotne u dzieci zakażonych w czasie życia płodowego lub w okresie okołoporodowym, takie jak: opóźnienie rozwoju, zapalenie mózgu, małogłowie, zapalenie wątroby, płuc, nerwu słuchowego, zapalenie naczyniówki i siatkówki oka.


CMV - wirus cytomegalii p/c IgM

Inna nazwa badania: cytomegalowirus
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Celem badania jest oznaczanie poziomu przeciwciał przeciw wirusowi CMV w klasie IgM. Przeciwciała IgM świadczą o niedawno przebytej infekcji. CMV jest szeroko rozpowszechniony w populacji ludzkiej, który może powodować infekcje typu pierwotnego lub wtórnego. W większości przypadków zakażenie przebiega bezobjawowo i występuje głównie w dzieciństwie. Objawowe zakażenie manifestuje się najczęściej gorączką oraz zaburzeniami czynności wątroby.


Cholesterol HDL

Inna nazwa badania: CHOL- HDL
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie to jest wykonywane w celu określenia ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca.
Cholesterol frakcji HDL jest odpowiedzialny za zwrotny transport cholesterolu z komórek tkanek obwodowych do wątroby. Wątroba jest jedynym organem zdolnym do eliminacji cholesterolu z ustroju poprzez syntezę kwasów żółciowych. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca.


Cholesterol całkowity

Inna nazwa badania: total cholesterol, TCHOL
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonywane jest u osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca) oraz u osób, u których rodzinnie występuje podwyższony poziom cholesterolu lub choroba niedokrwienna serca w młodym wieku. W wieku powyżej 35 lat, u osób obciążonych czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów. U osób przyjmujących leki obniżające poziom cholesterolu.


Cholesterol LDL wyliczany

Materiał: krew


Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane w przypadkach epizodów krwawień lub zakrzepicy; przed operacją w celu oceny możliwości wystąpienia krwawień, a także podczas monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego heparyną niefrakcjonowaną.


Czas protrombinowy (PT)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane w celu oceny działania antykoagulantów doustnych (głównie warfaryny); w celu wykrywania i diagnozowania zaburzeń krzepnięcia.


Czas trombinowy (TT)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Czas trombinowy jest badaniem służących do oceny układu krzepnięcia. Badanie polega na ocenie czasu krzepnięcia osocza po dodaniu trombiny, enzymu przekształcającego rozpuszczalne białko fibrynogen w nierozpuszczalne włókna fibryny. Czas ten zależy głównie od stężenia i własności fibrynogenu, a także od innych czynników, w tym od stosowanych leków.
Wskazaniem do wykonania badania są zaburzenia polimeryzacji fibrynogenu i jego niedobór, hiperfibrynoliza, a także kontrola leczenia urokinazą i streptokinazą.


Czynnik reumatoidalny

Inna nazwa badania: RF ilość
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się, kiedy istnieje podejrzenie, że objawy występujące u pacjenta są związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów lub zespołem Sjögrena.


Czynnik von Willebranda (antygen)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 15 dni

Opis badania:
Badanie jest wykonywane w przypadku podejrzenia występowania choroby Von Willebranda oraz przy występowaniu częstych krwawień w pacjenta.


D-dimery

Inna nazwa badania:
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuję się w przypadku obecności objawów wskazujących na możliwość występowania incydentu zakrzepowego lub zaburzenia, które powoduje ostry lub przewlekły stan nadkrzepliwości, jak zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna oraz zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), a także w monitorowaniu postępu i skuteczności leczenia DIC i innych stanów nadkrzepliwości.


DHEA-S (Siarczan dehydroepiandrostendionu)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
DHEAS to główny obok kortyzolu i aldosteronu hormon steroidowy wydzielany przez korę nadnerczy, których wytwarzanie podlega regulacji nadrzędnej przez przysadkę i podwzgórze. DHEAS jest często oznaczany równocześnie z testosteronem, jako pierwotnie badanie przesiewowe w kierunku hiperandrogenizmu w przypadku hirsutyzmu. Wskazaniami do oznaczania poziomu DHEAS są ponadto: guzy kory nadnerczy, zespół nadnerczowo-płciowy, diagnostyka różnicowa hiperandrogenemii pochodzenia jajnikowego i nadnerczowego, wirylizacja, łysienie u kobiet, diagnostyka różnicowa zaburzeń cyklu miesięcznego.


Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest pomocne w rozpoznaniu przyczyny i lokalizacji oraz w ocenie przebiegu uszkodzenia tkanek. Aktywność LDH jest podwyższona w wielu różnych schorzeniach, co wynika z obecności LDH w wielu tkankach. Dawniej oznaczano LDH w celu rozpoznania i monitorowania przebiegu zawału serca, obecnie oznacza w tym celu głównie troponinę.


Ecstasy

Inna nazwa badania: MDMA
Materiał: mocz
Cena badania:
Czas oczekiwania:

Opis badania:
Analizę wykonuje się w celu potwierdzenia bądź wykluczenia narażenia na pochodną amfetaminy znaną jako ECSTASY (MDMA).
Ecstasy jest jedną z najczęściej nadużywanych w naszym kraju substancji stymulujących. Osoba będąca pod jej wpływem wykazuje oznaki pobudzenia psychoruchowego, euforii, empatii, intensyfikacji odbioru bodźców zewnętrznych (zwłaszcza muzyki). Dochodzi do braku łaknienia, rozszerzenia źrenic, bardzo niebezpiecznego wzrostu temperatury ciała oraz ciśnienia krwi, kołatania serca, szczękościsku, nudności i wymiotów z odwodnieniem włącznie. Po fazie pobudzenia, (podobnie jak w przypadku amfetaminy) występują przykre dolegliwości charakteryzujące się zmęczeniem, zawrotami głowy i mdłościami, słabą zdolnością koncentracji, sennością albo pobudzeniem i irytacją. Stan taki może trwać nawet dwa dni. Długotrwałe stosowanie prowadzi do wyniszczenia organizmu.


Estradiol

Inna nazwa badania: E2
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Estradiol jest estrogenem o największej aktywności biologicznej, który jest wytwarzany przez komórki ziarniste dojrzewających pęcherzyków jajnikowych i ciałka lutealnego. W czasie ciąży źródłem wydzielania estradiolu jest łożysko. Wskazania do badania stanowią: – ocena funkcji jajników przy stwierdzeniu zaburzeń cyklu miesiączkowego (brak lub skąpe krwawienia, krwotoki miesiączkowe). – określenie wielkości substytucji hormonalnej u kobiet w okresie pomenopauzalnym. – kontrola owulacji indukowanej lekami. – zaburzenia okresu pokwitania. – diagnostyka guzów, guzy jajnika wytwarzające estrogeny.


FoodProfil 45 IgG

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Występowanie nadwrażliwości pokarmowej wiąże się z występowaniem różnych symptomów, m.in. zaburzenia czynności jelit, nieswoiste zapalenie jelit, choroby stawów i układu oddechowego, zaburzenia dermatologiczne. Wymienione objawy chorobowe występują najczęściej w odległym czasie od spożycia alergenu pokarmowego. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej polega na oznaczaniu pokarmowo-swoistych przeciwciał podklas IgG, które są charakterystyczne dla poszczególnych produktów spożywczych. Te pakiety badań są prowadzone dwuetapowo. Niektóre pokarmy mogą dawać wzmożoną reaktywnością i organizm produkuję przeciwciała w ilości, która może być przyczyną rożnych objawów, a potencjalnie także poważnych chorób. Jakie są korzyści z diagnozy nadwrażliwości na dany czynnik pokarmowy? Pomaga w ustaleniu diety eliminującej czynnik patogenny, poprawi jakość życia która jest związana z ustąpieniem objawów nadwrażliwości oraz zmniejszy ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy insulinooporność. Nadmierna reakcja odpornościowa powoduje przekroczenie zdolności do rozkładu powstających kompleksów immunologicznych, co skutkuje ich odkładaniem się w różnych narządach oraz wywołanie reakcji miejscowych. Z tego powodu obraz takich zaburzeń jest bardzo niejednorodny. Może ujawnić się w wielu narządach i w różnym nasileniu, co daje mało charakterystyczne i różnorodne objawy.


FoodProfil 88 IgG/IgG4

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Występowanie nadwrażliwości pokarmowej wiąże się z występowaniem różnych symptomów, m.in. zaburzenia czynności jelit, nieswoiste zapalenie jelit, choroby stawów i układu oddechowego, zaburzenia dermatologiczne. Wymienione objawy chorobowe występują najczęściej w odległym czasie od spożycia alergenu pokarmowego. Rozpoznanie nadwrażliwości pokarmowej polega na oznaczaniu pokarmowo-swoistych przeciwciał podklas IgG, które są charakterystyczne dla poszczególnych produktów spożywczych. Niektóre pokarmy mogą dawać wzmożoną reaktywnością i organizm produkuję przeciwciała w ilości, która może być przyczyną rożnych objawów, a potencjalnie także poważnych chorób. Jakie są korzyści z diagnozy nadwrażliwości na dany czynnik pokarmowy? Pomaga w ustaleniu diety eliminującej czynnik patogenny, poprawia jakość życia która jest związana z ustąpieniem objawów nadwrażliwości oraz może zmniejszyć ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne, takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy insulinooporność.


FoodProfil 280 IgG/IgG4

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Nadwrażliwość pokarmowa może rozwijać się w każdym wieku, od okresu dzieciństwa do późnej starości. Jej objawy kliniczne są niespecyficzne, często dwu lub wielonarządowe, a spożycie tego samego pokarmu przez różnych chorych może powodować odmienne objawy.

Test FoodProfil pozwala na zbadanie aktywności przeciwciał wszystkich subklas IgG podczas kontaktu z danym pokarmem (antygenem). Ocenia stężenia pokarmowo-swoistych IgG/IgG4 dla wybranych grup produktów spożywczych w celu wyznaczenia indeksów określających dominujący typ reakcji IgG lub IgG4, a następnie ocenia stężenia pokarmowo-swoistych IgG we właściwej pod- klasie IgG lub IgG4 dla poszczególnych grup produktów spożywczych. Przeciwciała IgG są białkami wytwarzanymi przez układ odpornościowy w obecności niepożądanych antygenów przedostających się do naszego organizmu. Reakcja obronna wyzwalana jest poprzez związanie antygenów z przeciwciałami. Umożliwia to wyeliminowanie substancji egzogennych (antygenów), które wraz z przeciwciałami tworzą kompleksy immunologiczne rozkładane w organizmie. Test FoodProfil 280 bada 276 produktów spożywczych.


FSH

Inna nazwa badania: folikulotropina, hormon folikulotropowy
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w przypadku trudności w zajściu w ciążę lub nieregularnych cykli miesiączkowych; gdy występują objawy zaburzenia czynności przysadki lub podwzgórza albo choroby jajników lub jąder; u dziecka, jeśli lekarz podejrzewa opóźnione lub przedwczesne dojrzewanie płciowe.


FT3

Inna nazwa badania: wolna trijodotyronina
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Oznaczanie poziomu trijodotyroniny jest pomocne w rozpoznawaniu nadczynności tarczycy.


FT4

Inna nazwa badania: wolna tyroksyna
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Stosowane do diagnostyki niedoczynności i nadczynności tarczycy.


Ferrytyna

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Ferrytyna to białko posiadające zdolność szybkiego wiązania i łatwego uwalniania żelaza.Stężenie ferrytyny jest uważane za najlepszy wskaźnik oceny zasobów ustrojowych żelaza, odpowiadający zawartości żelaza w szpiku. Wskazaniami do oznaczania są: ocena zasobów żelaza, kontrola efektywności leczenia przy substytucji żelazem, kontrola terapii erytropoetyną.


Fibrynogen

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane w celu: stwierdzenia czy stężenie fibrynogenu jest wystarczające dla zachowania prawidłowego krzepnięcia krwi pomocy w rozpoznaniu zespołu DIC (zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego) wykluczenia lub potwierdzenia wrodzonego niedoboru fibrynogenu lub nieprawidłowości jego budowy. Fibrynogen, jako białko ostrej fazy, może być również uważany jako nieswoisty wskaźnik stanów zapalnych, a także czynnik ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych


Fosfataza alkaliczna (ALP)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
W ramach rutynowej oceny funkcji wątroby lub jeśli pacjent ma objawy chorób wątroby lub kości.


Fosfor nieorganiczny w moczu

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się u pacjentów z nieprawidłowym stężeniem wapnia, w przypadku chorób nerek i niewyrównanej cukrzycy, u pacjentów stosujących suplementację wapnia lub fosforanów.


Fosfor nieorganiczny w surowicy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Stężenie fosforanów we krwi jest wypadkową procesu wchłaniania w przewodzie pokarmowym, obrotu kostnego i wydalania przez nerki. Metabolizm kontrolowany jest przez parahormon i witaminę D3. Zmiany stężenia związane są z chorobami nerek, przytarczyc, kości, chorobami metabolicznymi i innymi zaburzeniami.


GGTP

Inna nazwa badania: Gamma-glutamylotranspeptydaza
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Jako badanie przesiewowe w kierunku chorób wątroby i/lub nadużywania alkoholu; w celu różnicowania chorób wątroby i chorób kości jako przyczyny podwyższonego stężenia fosfatazy alkalicznej (ALP).


Glukoza

Inna nazwa badania: Glukoza (osocze fluorkowe),
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Stężenie glukozy we krwi oznacza się aby sprawdzić, czy mieści się ono w zakresie wartości prawidłowych. Ma zastosowanie w badaniach profilaktycznych w kierunku cukrzycy oraz służy do rozpoznawania tej choroby. Stężenie glukozy we krwi pozwala na monitorowanie wysokiego stężenia (hiperglikemii), zbyt niskiego stężenia we krwi (hipoglikemii), przebiegu cukrzycy i stanu przedcukrzycowego oraz oceny obecności glukozy w moczu.


Grupa krwi

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 2 dni

Opis badania:
Badanie wykonywane w celu oznaczenia grupy krwi w układzie AB0 oraz allo przeciwciał odpornościowych w układzie RHD. Wskazane wykonanie przed zabiegiem operacyjnym i przed porodem.


HBs antygen HBs (WZW typu B)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Antygen HBs służy do diagnostyki Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B (WZW B) i wykrywania obecności wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Jest wykrywalny po 4-12 tygodniach od zakażenia i zanika po 2-4 miesiącach od rozpoczęcia objawów chorobowych. Obecność antygenu HBs świadczy o występowaniu zakażenia ostrego w Wirusowym Zapaleniu Wątroby typu B, a jego zanik może świadczyć o przekształceniu zapalenia ostrego w przewlekłe.


HCG total ilościowo

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Oznaczanie stężenia β-HCG stosowane jest, podobnie jak całego hormonu HCG, do wczesnego wykrycia oraz monitorowania ciąży. Oprócz wykrywania i monitorowania ciąży, oznaczanie β-HCG służy, jako marker wykrywania komórek nowotworowych, w szczególności złośliwego nabłoniaka kosmówkowego jądra lub jajnika, zaśniadu inwazyjnego, ciążowej choroby trofoblastycznej, nasieniakowych oraz nienasieniakowych guzów jąder oraz łagodnych lub złośliwych potworniaków. Pomiar stężenia β-HCG może być stosowany w kontrolowaniu efektów leczenia guzów produkujących HCG w jajnikach, łożysku, jądrach, pęcherzu, trzustce, żołądku, płucach i wątrobie, po operacji chirurgicznej lub chemioterapii. Pomiar podjednostki β-HCG jest bardziej czuły w przypadku wykrywania chorób nowotworowych, niż oznaczanie całej HCG.

HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Zakażenie wirusem HCV należy do najgroźniejszych spośród wirusów powodujących zapalenie wątroby. Jest to głównie spowodowane tym, iż większość infekcji przechodzi w stan przewlekły, co w konsekwencji może doprowadzić do marskości, a nawet raka wątroby. Objawy pojawiają się często dopiero po wielu latach od zakażenia.
[/toggle]

HIV - test przesiewowy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Wirus HIV – wirus nabytego niedoboru odporności poprzez namnożenie się w organizmie ludzkim niszczy układ odpornościowy, który po pewnym czasie przestaje działać i chronić przed zakażeniami. Zakażenie wirusem HIV, które nie zostało zdiagnozowane i nie jest leczone może prowadzić do rozwoju AIDS (Zespół nabytego niedoboru odporności).
Testy przesiewowe, wykrywające przeciwciała przeciwko wirusowi HIV i antygen p24 w surowicy, są najbardziej rozpowszechnionymi testami serologicznymi stosowanymi w diagnozowaniu klinicznym, badaniach przesiewowych dawców krwi i produktów krwiopodobnych, a także w badaniach osób które mogą być zakażone wirusem HIV.
Należy pamiętać, że aby test wykrył przeciwciała musi upłynąć co najmniej 3 miesiące od prawdopodobnego zakażenia. Ten okres jest nazywany okienkiem serologicznym, w którym poziom przeciwciał może być zbyt niski, by metoda testu mogła je wykryć.
Wyniki tego badania są dostępne tylko w wersji papierowej w Punktach Pobrań. Można je odebrać tylko osobiście, nie ma możliwości odbioru wyników online.


HPV - badania genetyczne (14 z genotypów)

Szczegółowy opis w przygotowaniu.


HPV mRNA

Szczegółowy opis w przygotowaniu.


HSV wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgG met. EIA

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Jeżeli występują objawy zakażenia wirusem opryszczki, jak pęcherzyki w okolicy ust lub narządów płciowych albo objawy wirusowego zapalenia opon mózgowych.


HSV wirus opryszczki typ 1/2 p/c IgM met. EIA

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Jeżeli występują objawy zakażenia wirusem opryszczki, jak pęcherzyki w okolicy ust lub narządów płciowych albo objawy wirusowego zapalenia opon mózgowych.


Helicobacter pylori p/c IgG

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 2 dni

Opis badania:
W przypadku występowania bólów żołądkowo-jelitowych, krwi w kale lub wymiocinach. Badanie jest wykonywane w celu ustalenia czy pacjent jest zakażony bakterią Helicobacter pylori


Hemoglobina glikowana

Inna nazwa badania: HbA1C
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 2 dni

Opis badania:
W celu monitorowania przebiegu cukrzycy u chorego i pomocy w decyzjach terapeutycznych.


Homocysteina

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 4 dni

Opis badania:
Badanie w kierunku oznaczenia poziomu homocysteiny we krwi lub w moczu służy monitorowaniu leczenia pacjentów, którzy mieli zbyt wysokie stężenie homocysteiny,niedobór wit.B12 bądź kwasu foliowego, występuje u nich podwyższone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych , bądź podejrzenia homocysteinurii u niemowląt.


Hormon wzrostu (hGH)

Inna nazwa badania: somatotropina
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 3 dni

Opis badania:
Badanie jest jednym z elementów oceny czynności przysadki mózgowej. Wykonuje się je w przypadkach występowania objawów gigantyzmu (u dzieci) lub akromegalii (u dorosłych) wskazujących na nadmierne wytwarzanie GH bądź powolnego wzrostu, niskiego wzrostu i opóźnienia w rozwoju (u dzieci) lub wzmożonej gęstości kości, obniżonej siły mięśniowej i podwyższonego stężenia lipidów (u dorosłych) wskazujących na niedobór GH, a także podczas leczenia zaburzeń związanych z wydzielaniem GH i przez dłuższy okres po jego zakończeniu.


Immunoglobulina IgE

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzien

Opis badania:
Ilościowy pomiar IgE, w połączeniu z innymi wskaźnikami klinicznymi, może być użytecznym wskaźnikiem do różnicowej diagnozy w chorobach atopowych (alergicznych) i nie atopowych. Oznaczanie Ig E pozwala na rozróżnienie alergicznych i niealergicznych schorzeń manifestujących się katarem, kichaniem, sapaniem. Wzrost poziomu IgE obserwuje się u wielu pacjentów z atopowym nieżytem nosa, astmą atopową, pokrzywką, atopowym zapaleniem skóry, wypryskiem atopowym. Poziomy całkowitego IgE w surowicy mogą być również podwyższone w innych stanach klinicznych nie związanych z alergią.


Insulina

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 3 dni

Opis badania:
Insulina jest hormonem peptydowym wydzielanym przez komórki beta wysp trzustki. Wydzielanie insuliny jest stymulowane przez glukozę (przyjęcie pokarmu) a hamowane przez głodzenie. Badanie stężenia insuliny wykonuje się w celu ustalenia przyczyny występowania stanów hipoglikemii.


Kał Lamblie (ELISA)

Materiał: kał
Czas oczekiwania: 7 dni

Opis badania:
Badanie służące do oceny obecności pasożyta Giardia intersinalis na podstawie oceny obecności antygenów pasożytów drogą immunologicznej reakcji ze znaczonymi fluorochromem przeciwciałami monoklonalnymi.


Kał badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych

Materiał: kał
Czas oczekiwania: 4 dni

Opis badania:
Zalecane jest przy podejrzeniu infekcji przewodu pokarmowego, podejrzeniu występowania chorób pasożytniczych, przy zaburzeniach trawienia oraz wchłaniania pożywienia.


Kał na krew utajoną

Materiał: kał
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie przesiewowe w kierunku krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.


Kinaza kreatynowa (CK)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie kinazy kreatynowej (CK) służy do oceny stopnia uszkodzenia mięśni. Podwyższoną aktywność CK można zaobserwować w przypadku zmiażdżeń, urazów oraz uszkodzeń mięśni, dystrofiach mięśniowych oraz zaburzeniach krążenia.


Klirens kreatyniny

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Materiałem do badania jest dobowa zbiórka moczu (DZM) oraz próbka krwi pobrana tego samego dnia.


Kortyzol

Inna nazwa badania: Cort, hydrokortyzon, hormon kory nadnerczy
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest pomocne w rozpoznaniu zespołu Cushinga lub pierwotnej bądź wtórnej niedoczynności nadnerczy (choroby Addisona) w rozpoznawaniu zaburzeń dotyczących przysadki bądź nadnerczy.


Kreatynina

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonywane jest: w ramach rozszerzonego lub podstawowego zestawu badań laboratoryjnych w przypadku podejrzenia nieprawidłowej funkcji nerek lub jeżeli pacjent cierpi na ostrą lub przewlekłą chorobę, która może wpływać na pracę nerek i/lub może pogorszyć się z powodu dysfunkcji nerek okresowo w celu monitorowania leczenia chorób nerek lub oceny czynności nerek podczas przyjmowania leków.


Kreatynina w moczu

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie stężenia kreatyniny ma zastosowanie w diagnostyce funkcji nerek, leczeniu chorób nerek i monitorowaniu efektywności dializy.


Kwas foliowy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Kwas foliowy jest niezbędny w syntezie DNA – zasad purynowych i pirymidynowych, w przekształcaniu homocysteiny do metioniny oraz rozpadzie histydyny. Obserwacja poziomu kwasu foliowego w ustroju służy do prawidłowej diagnostyki niedokrwistości makrocytowych i megaloblastycznych.


Kwas moczowy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w celu wykrycia wysokiego stężenia kwasu moczowego we krwi, co może stanowić objaw dny moczanowej, jak również w celu monitorowania stężenia kwasu moczowego podczas chemio – lub radioterapii. Badanie wykonuje się również w celu wykrycia wysokiego stężenia kwasu moczowego w moczu w celu rozpoznania przyczyny występowania kamieni nerkowych i monitorowania chorych z dną moczanową dla oceny ryzyka wystąpienia tych kamieni.


Kwas moczowy w moczu

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień


LH

Inna nazwa badania: Luteotropina
Materia: krew

Opis badania:
Badanie wykonuje się w przypadku trudności w zajściu w ciążę lub nieregularnych cykli miesiączkowych; gdy występują objawy zaburzenia czynności przysadki lub podwzgórza albo choroby jajników lub jąder; u dziecka, jeśli lekarz podejrzewa opóźnione lub przedwczesne dojrzewanie płciowe.


Lipaza

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie zleca się w przypadku objawów choroby trzustki, np. silnego bólu brzucha, gorączki, utraty łaknienia lub nudności.


Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)

Materiał: krew
Czas oczekiwania:


Luteotropina (LH)

Inna nazwa badania: hormon luteinizujcy
Materia: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w przypadku trudności w zajściu w ciążę lub nieregularnych cykli miesiączkowych; gdy występują objawy zaburzenia czynności przysadki lub podwzgórza albo choroby jajników lub jąder; u dziecka, jeśli lekarz podejrzewa opóźnione lub przedwczesne dojrzewanie płciowe.


Magnez

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Aby oznaczyć stężenie magnezu we krwi; badanie jest też pomocne w określeniu przyczyny nieprawidłowego poziomu wapnia lub potasu.
W przypadku objawów (takich, jak osłabienie, drażliwość, zaburzenia rytmu serca, nudności i/lub biegunka), które mogą być związane ze zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomem magnezu; w przypadkach nieprawidłowego stężenia wapnia lub potasu.


Magnez w moczu

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:


Mocz analiza ogólna

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badania moczu zwanym uzupełnieniem bada krwi, szczególnie w chorobach układu moczowego oraz w razie zajęcia nerek w przebiegu chorób układowych.


Mocz dobowy potas

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień


Mocz dobowy sód

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień


Mocznik

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Mocznik jest syntetyzowanym w wątrobie, jest końcowym produktem metabolizmu białek i aminokwasów i zawiera ok. 3 azotu powstałego w tym procesie. Eliminacja mocznika z organizmu zachodzi głównie przez nerki (90%), pozostała ilość wydalana jest z potem lub trafia do przewodu pokarmowego, gdzie jest rozkładana przez bakteria jelitowe. Wskazaniami do oznaczania stężenia mocznika we krwi s: – ocena stopnia procesów anabolicznych i katabolicznych organizmu, – ocena nasilenia toksemii mocznicowej u chorych z niewydolności nerek, – u chorych dializowanych do oceny stanu metabolicznego chorego – różnicowanie przednerkowej i pozanerkowej azotemii (łącznie z oznaczaniem kreatyniny w surowicy krwi).


Mocznik w moczu

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień


Morfologia

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w ramach rutynowych badań kontrolnych; w przypadku występowania objawów wskazujących na występowanie choroby wpływającej na komórki krwi; powtarza się okresowo w celu monitorowania leczenia rozpoznanej choroby lub stosowania terapii, która wpływa na elementy komórkowe krwi.
W celu ogólnej oceny stanu zdrowia; w celu wykrywania, rozpoznawania lub monitorowania któregokolwiek z wielu schorzeń, które wpływają na komórki krwi, w tym niedokrwistości, zakażeń, stanów zapalnych, zaburzeń krzepnięcia lub nowotworów.


Mykoplazma pneumoniae p/c IgG

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 12 dni

Opis badania:
Badanie wykonywane w diagnostyce różnicowej infekcji dróg oddechowych.
Mycoplasma pneumoniae jest bakterią odpowiedzialną głównie za zakażenia dróg oddechowych (tchawicy, oskrzeli płuc), Jednakże nieodpowiednio leczona prowadzi również do wielopostaciowych powikłań ze strony układu nerwowego, serca, stawów i trzustki.


Mykoplazma pneumoniae p/c IgM

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 12 dni

Opis badania:
Badanie wykonywane w diagnostyce różnicowej infekcji dróg oddechowych.
Mycoplasma pneumoniae jest bakterią odpowiedzialną głównie za zakażenia dróg oddechowych (tchawicy, oskrzeli płuc),Jednakże nieodpowiednio leczona prowadzi również do wielopostaciowych powikłań ze strony układu nerwowego, serca, stawów i trzustki.


OB

Inna nazwa badania: Odczyn Biernackiego
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Odczyn Biernackiego jest badaniem, w którym mierzy się szybkość opadania krwinek czerwonych w osoczu. Jest ono badaniem rutynowym, zlecanym często przez lekarzy podczas badań okresowych. OB jest niespecyficznym wskaźnikiem stanu zapalnego organizmu, a więc może być podwyższony zarówno w niegroźnych urazach, czy zakażeniach, a także w zaawansowanych chorobach nowotworowych.
W trakcie stanu zapalnego w organizmie wzrasta poziom białka (głównie fibrynogenu), który wpływa na zwiększoną tendencje do nakładania się na siebie krwinek czerwonych, co znacznie przyspiesza ich opadanie podczas badania.

Podwyższone wartości obserwuję się w:
– chorobach zapalnych
– zakażeniach bakteryjnych
– ciężkich niedokrwistościach spowodowanych niedoborem żelaza lub witaminy B12
– hiperfibrynogemiach
– makroglobulinemiach
– przewlekłej niewydolności nerek
– nowotworach złośliwych
– martwicy tkanek

Obniżone wartości obserwuję się w:
– czerwienicy prawdziwej
– hipofibrynogenemii
– sferocytozie
– niedokrwistości sierpowatokrwinkowej


Odczyn Waalera-Rose

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Odczyn Waalera-Rosego wykonuje się w celu wykrycia obecności czynnika reumatoidalnego (RF) u osób z podejrzeniem choroby autoimmunologicznej, w celu potwierdzenia diagnozy.


P.ciała p.jądrowe ANA (wykrywanie metododą IIFT+miano)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 10 dni

Opis badania:
Badanie należy wykonać przy podejrzeniu chorób o podłożu autoimmunologicznym. Objawami towarzyszącymi są najczęściej obrzęki i bolesność stawów, stany gorączkowe bez widocznych objawów infekcji, czerwone zmiany skórne przypominające wysypkę. Pojawiające się zmiany trwają zazwyczaj przez dłuższy okres; miesięcy bądź lat.


PSA całkowity

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
PSA jest glikoproteiną powstającą w komórkach nabłonkowych stercza. Jest on markerem przerostu prostaty, który jest stosowany w diagnozowaniu i monitorowaniu raka prostaty. Podwyższony poziom PSA występuję u pacjentów z rakiem prostaty, z przerostem gruczołu krokowego lub w stanach zapalnych tkanek, które znajdują się w sąsiedztwie układu moczowo-płciowego.


PSA wolny

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 5 dni

Opis badania:
PSA jest glikoproteiną powstającą w komórkach nabłonkowych stercza. PSA nie jest swoisty dla nowotworu prostaty, a testy do oznaczania całkowitego PSA nie są na tyle czułe i swoiste, by móc stosować je do badań przesiewowych. Badania wykazały, że procent wolnego PSA był niższy u pacjentów z nowotworem prostaty, niż u osób zdrowych i tych ze schorzeniami złośliwymi. Stosunek wolnego PSA do całkowitego PSA pozwolił na zwiększenie czułości i swoistości u osób, u których wynik PSA całkowitego nie był jednoznaczny.


PT (Czas protrombinowy)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane w celu oceny działania antykoagulantów doustnych (głównie warfaryny); w celu wykrywania i diagnozowania zaburzeń krzepnięcia.


Parathormon PTH

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie poziomu parathormonu wykorzystuje się do diagnostyki nieprawidłowego funkcjonowania przytarczyc, oraz diagnostyki zaburzeń związanych z mineralizacją organizmu.
Zlecane jest w przypadku występowania objawów takich jak: zaburzenia mineralizacji kości (osteoporoza), występowaniu kamieni żółciowych, nerkowych, zapalenia trzustki, hiperkalcemii.


Płytki krwi- liczba

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w celu oceny zmian liczby krwinek płytkowych w ramach rutynowych badań kontrolnych oraz wykorzystywane jest do wykrywania, rozpoznawania i monitorowania zaburzeń i chorób, które mają wpływ na liczbę płytek krwi, w tym zaburzeń krzepnięcia i chorób szpiku kostnego.


Posiew kału ogólny

Materiał: kał
Czas oczekiwania: 2-4 dni

Opis badania:
Badanie wykonuje się w celu identyfikacji i określenia ilości bakterii i grzybów wystpujących w kale.


Posiew kału na obecność Salmonella i Shigella

Materiał: kał
Czas oczekiwania: 2-4 dni


Posiew krwi

Materiał: krew
Czas oczekiwania: do 8 dni


Posiew materiału ze skóry/rany

Materiał: tkanka skórna
Czas oczekiwania: do 7 dni


Posiew moczu

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1-4 dni

Opis badania:
Jeżeli występują objawy zakażenia dróg moczowych, takie jak ból krzyża lub częste i bolesne oddawanie moczu.
Celem badania jest wykrycie i zidentyfikowanie szczepów bakterii występujących u pacjentów z podejrzeniem zakażenia dróg moczowych. Właściwe pobranie materiału jest warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku


Posiew nasienia

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-4 dni


Posiew z nosa podstawowy

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-4 dni


Posiew materiału z dróg moczowo-płciowych

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-6 dni


Posiew z jamy ustnej

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-6 dni


Posiew z ucha

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-4 dni


Posiew wymaz z odbytu

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-4 dni


Posiew ze skóry

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-4 dni


Posiew ze zmiany trądzikowej

Materiał: wymaz
Czas oczekiwania: 2-4 dni


Potas

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się jako część rutynowego badania lekarskiego; w przypadku objawów takich, jak osłabienie i/lub zaburzenia rytmu serca albo przy podejrzeniu zaburzeń równowagi elektrolitowej; regularnie u pacjentów, których choroba (np. nadciśnienie tętnicze lub choroba nerek) lub przyjmowane leki mogą wpływać na poziom potasu.


Progesteron

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest pomocne w rozpoznaniu przyczyny niepłodności, w ocenie owulacji, rozpoznaniu ciąży pozamacicznej lub utraty ciąży, monitorowaniu dobrostanu ciąży oraz znalezieniu przyczyny nieprawidłowych krwawień macicznych.


Prolaktyna (PRL)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane wtedy, kiedy występują objawy podwyższonego stężenia prolaktyny, takie jak mlekotok i/lub zaburzenia widzenia, bóle głowy. Oznaczenia stężenia stężenia prolaktyny wykonuje się również w diagnostyce przyczyn niepłodności, oraz jako badanie uzupełniające w diagnostyce niskiego stężenia testosteronu u mężczyzn, a także w celu monitorowania nawrotu nowotworu wytwarzającego prolaktynę.


Przeciwciała przeciw HCV (WZW typu C)

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:


Przeciwciała anty-TG

Inna nazwa badania: ATG, przeciwniała przeciwko tyreoglobulinie
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie (aTG) mają zastosowanie, jako marker autoimmunologicznego zapalenia tarczycy oraz chorób z nim związanych. Zadaniem przeciwciał jest wiązanie tyreoglobuliny (TG) – głównego białka tarczycy odpowiedzialnego za wytwarzanie, przechowywanie oraz uwalnianie hormonów tarczycy. W warunkach prawidłowych przeciała aTG nie są wydzielane do krwi, natomiast są spotykane w przypadku zapalenia tarczycy typu Hashimoto, przewlekłym limfocytarnym zapaleniu tarczycy, niedocznynności tarczycy na podłożu autoimmunologicznym oraz chorobie Gravesa-Basedowa.


Przeciwciała anty-TPO

Inna nazwa badania: P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO)
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Oznaczanie autoprzeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej służy do identyfikacji pacjentów z autoimmunizacyjnymi chorobami tarczycy, które są zasadniczym czynnikiem niedoczynności i nadczynności tarczycy. Główne autoimmunologiczne choroby tarczycy to choroba Hashimoto i choroba Graves’a-Basedowa. Prawie we wszystkich przypadkach choroby Hashimoto i w większości przypadków choroby Graves’a poziom anty-TPO jest podwyższony.


Różyczka Rubella p/c IgG

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Celem badania jest oznaczanie poziomu przeciwciał przeciw wirusowi różyczki klasy IgG. Wirus różyczki będący jednoniciowym wirusem RNA z otoczką jest czynnikiem etiologicznym Różyczki (Rubella). Przeciwciała IgG pojawiają się w ciągu kilku dni do kilku tygodni od wysąpienia wysypki oraz utrzymują się w niskim mianie przez wiele lat. Wskazaniami do oznaczania są: potwierdzenie lub wykluczenie kontaktu osoby badanej z wirusem, kontrola uodpornienia po zastosowaniu szczepienia ochronnego, diagnostyka prenatalna u kobiet w ciąży.


Różyczka Rubella p/c IgM

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Celem badania jest oznaczanie poziomu przeciwciał przeciw wirusowi różyczki klasy IgM. Wirus różyczki będący jednoniciowym wirusem RNA z otoczką jest czynnikiem etiologicznym Różyczki (Rubella). Wskazaniami do oznaczania są: potwierdzenie lub wykluczenie kontaktu osoby badanej z wirusem, kontrola uodpornienia po zastosowaniu szczepienia ochronnego, diagnostyka prenatalna u kobiet w ciąży.
Wykonywane jest aby stwierdzić czy obecny jest odpowiedni poziom przeciwciał, aby zapewnić ochronę przed wirusem różyczki, a także aby ocenić czy w przeszłości wystąpiło zakażenie lub wykryć obecne.


SHBG

Inna nazwa badania: globulina wiążąca hormony płciowe
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 12 dni

Opis badania:
Badanie stężenia SHBG jest przydatne w celu oceny poziomu androgenów (męskich hormonów płciowych). W przypadku mężczyzn,problemem jest niedobór testosteronu, zaś u kobiet jego nadmierne wytwarzanie.
Badanie zalecane jest przy występowaniu objawów takich jak : hirsutyzm, hipogonadyz, Zespół Cushinga, otyłość i niedoczynność tarczycy. Zmiany jej poziomu występują również przy nadczynności tarczycy, cyklach bezowulacyjnych, policystycznych jajnikach, oraz anoreksji i terapii estrogenowej. Wysokie stężenie SHBG związane jest również z ciążą.


Stopień czystości pochwy

Materiał: wymaz z pochwy
Czas oczekiwania: 2-3 dni

Opis badania:


Sód

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się aby ocenić: czy stężenie sodu pozostaje w prawidłowym zakresie, równowagę elektrolitową i czynność nerek, przebieg i leczenie przewlekłej lub ostrej hiper- lub hiponatremii (wysokiego lub niskiego stężenia sodu).
Zalecane jest w przypadkach odwodnienia lub obrzęków, w monitorowaniu przebiegu niektórych chorób przewlekłych takich jak nadciśnienie lub zbyt niskie ciśnienie tętnicze.


TIBC

Inna nazwa badania: całkowita zdolność wiązania żelaza
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonuje się w celu diagnostyki niedoboru lub nadmiaru żelaza w organizmie pacjenta. Zleca się wykonanie badania w przypadku niedokrwistości, gdy krwinki czerwone są małe i zawierają zbyt mało hemoglobiny (mikrocytoza i hipochromia).


Test ROMA

Materiał: krew
Czas oczekiwaia: 14 dni

Opis badania:
Na TEST ROMA składają się z dwa badania (markery nowotworowe): HE4 i CA125 wraz z oceną ryzyka przy zastosowaniu algorytmu interpretacyjnego ROMA, służącego do szacowania ryzyka wystąpienia złośliwego raka jajnika. Test ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) jest matematycznym modelem, który umożliwia oszacowanie ryzyka istnienia nabłonkowego raka jajników i dodatkowo pozwala na ocenę ryzyka oraz zakwalifikowanie kobiety do grupy wysokiego lub niskiego ryzyka. Marker nowotworowy HE4 jest stosowany także do monitorowania postępów choroby, leczenia oraz dla oceny nawrotów nowotworu. Test ROMA należy zlecać już w przypadku, gdy wystąpią nieustępujące, niepokojące objawy zlokalizowane w okolicach podbrzusza (zaparcia, wzdęcia, bóle w podbrzuszu, uczucie pełności w żołądku). Wskazania do wykonania badania rosną, jeśli do objawów dołączą się ogólne zmęczenie, osłabienie, utrata apetytu, złe samopoczucie. Bezwzględnymi wskazaniami do diagnostyki jest wystąpienie bolesnego parcia na pęcherz, bólu przy oddawaniu moczu w połączeniu z bólem podbrzusza, uczucia ucisku w podbrzuszu, czy krwawienie z pochwy.


Testosteron

Inna nazwa badania: androgen, główny hormon męski
Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest wykonywane w celu określenia czy stężenie testosteronu u mężczyzn i kobiet jest prawidłowe, co może być pomocne w wyjaśnieniu przyczyn zaburzeń erekcji, niepłodności u mężczyzn, lub przedwczesnego czy też opóźnionego dojrzewania płciowego u chłopców, oraz przyczyny pojawienia się męskich cech u kobiet (wirylizacja), niezdolności do zajścia w ciążę i jako markera wystąpienia zespołu policystycznych jajników (PCOS).


Toxoplazma p/c IgG

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Wykonywane u kobiet planujących ciąże lub będących w ciąży oraz u osób u których podejrzewa się zakażenie Toxoplasma gondii.
Celem badania jest określenie poziomu przeciwciał IgG przeciwko pasożytom Toxoplasma gondii. Przeciwciała Toxo IgG pojawiają się po 1-2 tygodniach od zarażenia, a ich miano narasta w ciągu 6-8 tygodni, a następnie zmniejsza się na przestrzeni kilku miesięcy lub lat. Do infekcji dochodzi przez spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego cysty Toxoplasma gondii lub poprzez spożycie pokarmu zanieczyszczonego moczem, kałem lub śliną zwierząt chorych na toksoplazmozę. Zakażenie zwykle przebiega bezobjawowo lub przejawia się zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym (utrata wzroku, uszkodzenia mózgu). Objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego pojawiają się najczęściej jako wady wrodzone lub tuż po urodzenie, dlatego diagnostykę w kierunku zakażenia toksoplazmozą poleca się pacjentkom w wieku prokreacyjnym oraz w ciąży.


Toxoplazma p/c IgM

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Wykonywane u kobiet planujących ciąże lub będących w ciąży oraz u osób u których podejrzewa się zakażenie Toxoplasma gondii
Celem badania jest określenie poziomu przeciwciał IgM przeciwko pasożytom Toxoplasma gondii. Przeciwciała Toxo IgM pojawiają się po kilku dniach od zarażenia osiągając maksimum w ciągu 2 tygodni. Mogą być wskaźnikiem pierwotnego, świeżego zakażenia. Mogą również wskazywać na reaktywację zakażenia. Przeciwciała Toxo IgM mogą pozostawać we krwi przez wiele miesięcy (lat) po infekcji. Zdarzają się przypadki, w których występują fałszywie dodatnie wyniki przeciwciał Toxo IgM. Do infekcji dochodzi przez spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa zawierającego cysty Toxoplasma gondii lub poprzez spożycie pokarmu zanieczyszczonego moczem, kałem lub śliną zwierząt chorych na toksoplazmozę. Zakażenie zwykle przebiega bezobjawowo lub przejawia się zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym (utrata wzroku, uszkodzenia mózgu).


Transferyna

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie polega na oznaczeniu w surowicy poziomu biaka odpowiedzialnego za przenoszenie elaza we krwi do tkanek.


Troponina

Materiał: krew
Czas oczekiwania:

Opis badania:


Trójglicerydy/ Triglicerydy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie jest pomocne w ocenie ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca.
Zlecane jest jako część składowa profilu lipidowego, podczas badań kontrolnych lub w przypadku leczenia wysokiego poziomu trigilcerydów tzw. hipertriglicerydemii.


Tyreoglobulina

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 5 dni

Opis badania:
Badanie służy do oceny skuteczności leczenia i wykrywania wznowy niektórych rodzajów raka tarczycy oraz rzadziej jest pomocne w rozpoznaniu przyczyny nadczynności i niedoczynności tarczycy.
Oznaczenie stężenia tyreoglobuliny wykonuje się przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia raka tarczycy, przed i po leczeniu jodem radioaktywnym oraz regularnie, aby sprawdzić, czy nie doszło do wznowy.


Wapń całkowity

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonywane w celu oceny czynności przytarczyc oraz metabolizmu wapniowego. Służy również do monitorowania pacjentów po przeszczepie nerek oraz z nadczynnością przytarczyc i nowotworami złośliwymi. Wykonywane jest również do kontroli steżenia wapnia w trakcie przetaczania dużej objetości krwi oraz po takim przetoczeniu.
Badanie wykonywane jest w ramach rutynowych badań; u osób z chorobami nerek, kości lub układu nerwowego; w przypadku objawów sugerujących nieprawidłowe stężenie wapnia.


Wapń w DZM

Materiał: mocz
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonywane jest w celu diagnostyki hiperkalcemii oraz kamicy nerkowej.
Niepokojące objawy, które sugerują konieczność wykonania badania : zaburzenia czynności nerek, wielomocz, zwiększone wydalanie wapnia z moczem,nudności, wymioty, brak apetytu, zaparcia, choroba wrzodowa żołądka, ostre zapalenie trzustki. Częstym objawem jest także metaliczny smak w ustach, incydenty sercowo-naczyniowe, objawy ze strony Ośrodkowego Układu Nerwowego oraz objawy nerwowo-mięśniowe: osłabienie mięśni, chwilowe porażenie mięśni twarzy.


Witamina B12

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonywane jest: jako badanie pomocne w rozpoznaniu niedokrwistości lub neuropatii (uszkodzenia nerwów), -u niektórych pacjentów w ocenie stanu odżywienia lub w celu monitorowania skuteczności leczenia niedoborów witaminy B12 lub kwasu foliowego.
Jest ono także zlecane w przypadku nieprawidłowej morfologii krwi, występowania dużych krwinek czerwonych w rozmazie (makrocytoza) lub neutrofili z hypersegmentacją, niedokrwistości i/lub neuropatii (mrowienie lub świąd, drganie powiek, utrata pamięci, zmiany stanu psychicznego) jak również podczas leczenia niedoborów witaminy B12 lub kwasu foliowego.


Witamina 25(OH)D total

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 14 dni

Opis badania:
Witamina D krążąca we krwi pochodzi głównie z produkcji skórnej na skutek działania promieniowania UVB, ale także z pokarmów. Witamina D służy do regulacji gospodarki wapniowej w organizmie, gdzie odpowiada za zwiększanie puli krążącego wapnia.


WR- test kiłowy

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Test przesiewowy pomocny w rozpoznawaniu kiły. Służy do wykrycia przeciwciał przeciwko Treponema pallidum. Test wykrywa przeciwiała po 2 tygodniach od zakażenia.


Żelazo

Materiał: krew
Czas oczekiwania: 1 dzień

Opis badania:
Badanie wykonywane w celu wykrycia nieprawidłowości związanych z poziomem żelaza występującym m.in. w niedokrwistości z niedoboru żelaza i hemochromatozie. U pacjentów po obfitych krwawieniach, z problemami jelitowymi, podczas wzmożonego zapotrzebowania (dzieci, kobiety w ciąży)