Usg opłucnej

Badanie USG opłucnej jest zabiegiem bezinwazyjnym, bezbolesnym i nie wymaga żadnego przygotowania przed zabiegiem. Może być wykonane u Pacjenta w każdym wieku. Jest to metoda obrazująca narządy klatki piersiowej za pomocą fal ultradźwiękowych i służy do zdiagnozowania obecności płynu w jamie opłucnej oraz ewentualnych zmian w jej strukturze tkankowej.

Wskazania do badania:

  • choroby zapalne lub nowotworowe płuc i opłucnej
  • uraz
  • weryfikacja płynu w opłucnej
  • diagnostyka zmian radiologicznych
  • diagnostyka nieprawidłowości w obrębie ścian klatki piersiowej, przeponczyny lub śródpiersia

Przygotowanie do badania:

  • Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania.