TEST PANORAMA

BADANIA PRENATALNE – CO BADA TEST PANORAMA?

TEST PANORAMA jest nieinwazyjnym badaniem prenatalnym, które bada
pozakomórkowe DNA płodu w krwi matki przy pomocy sekwencjonowania
SNP oraz specjalnego algorytmu opracowanego przez firmę Natera.
Panorama bada liczne zaburzenia w strukturze genetycznej dziecka takie
jak:

* zespół Downa (Trisomia 21)
* zespół Edwardsa (Trisomia 18)
* zespół Pataua (Trisomia 13)
* triploidia
* zaburzenia chromosomów płci (zespół XYY, monosomia X, trisomia
X, zespół Klinefeltera)
* 5 mikrodelecji (delecja 22q11.2, delecja 1p36, zespół
Pradera-Williego, zespół Anglemana, zespół Cri-du-chat)
* wykonując badanie, można dodatkowo zlecić określenie płci
dziecka.

BADANIA PRENATALNE – CZY TEST PANORAMA JEST ODPOWIEDNI DLA MNIE?

Według Międzynarodowego Towarzystwa Badań Prenatalnych
(International Society for Prenatal Diagnosis – ISPD) nieinwazyjne
BADANIA PRENATALNE, do których zalicza się TEST PANORAMA, powinny
zostać zaproponowane wszystkim kobietom niezależnie od wieku.
Niektóre wady genetyczne takie jak Zespół Downa występują z
większą częstotliwością u matek powyżej 35 roku życia. Inne
zaburzenia badane przez TEST PANORAMA występują z tą samą
częstotliwością, niezależnie od wieku.

BADANIA PRENATALNE – KIEDY MOGĘ WYKONAĆ TEST PANORAMA?

TEST PANORAMA może zostać wykonany u każdej kobiety, u której
ciąża osiągnęła skończony 10-ty tydzień zaawansowania.
Genetyczne BADANIA PRENATALNE badają ilość wolnego płodowego DNA
krążącego we krwi matki, którego ilość wzrasta wraz z postępem
ciąży. Istnieją dwa główne czynniki wykluczające wykonanie
badania:

* ciąża w której wykorzystano komórkę jajową dawcy lub ciąża
noszona przez surogatkę,
* przeszczep szpiku kostnego wykonany u matki

Panorama jest jedynym prenatalnym badaniem genetycznym, które można
wykonać w ciąży bliźniaczej.

BADANIA PRENATALNE – TEST PANORAMA CZY NIFTY?

BADANIA PRENATALNE nowej generacji są coraz częściej zlecane w
Polsce, co wiąże się z pojawianiem się kolejnych testów na rynku.
Panorama jest jedną z najlepszych i najdokładniejszych aktualnie
dostępnych metod , postrzeganą jako następca badania NIFTY.
Główną różnicą między badaniami, jest dokładne określenie
frakcji płodowej przez TEST PANORAMA, co gwarantuje wysoką
wiarygodność badania. Dodatkowo, Panorama obejmuje badanie
przesiewowe w kierunku zespołu zanikającego płodu i
nieprawidłowości chromosmowych u matki – częstych przyczyn
uzyskiwania wyników zafałszowanych w przypadku innych BADAŃ
PRENATALNYCH.