Usg tkanki podskórnej

Cel badania:
Badanie USG struktury tkanki podskórnej, w tym guzków, umożliwia ich wstępną ocenę i różnicowanie (zapalne bądź nowotworowe). Do najczęstszych patologii tkanki podskórnej należą zmiany łagodne: tłuszczaki, kaszaki, włókniaki oraz guzy zapalne. Warto jednak kontrolować je regularnie, ponieważ wczesne wykrycie zmian wiąze się z szybkim wdrożeniem leczenia i zwiększa szanse na szybki powrót do zdrowia.

Wskazania do wykonania badania:

  • zmiany podskórne niewiadomego pochodzenia
  • guzki lub zgrubienia wyczuwalne palpacyjnie

Przygotowanie do badania:

  • Nie wymaga specjalnego przygotowania