Badania i zabiegi

Kardiotest:    dowiedz się więcej

EEG

eeg1

Diagnostyka elektroencefalograficzna obrazuje bioelektryczną czynność mózgu człowieka. Jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne oraz bezpieczne dla Pacjenta. Zaleca się wykonanie badania w przypadku gdy wystąpią między innymi:

– napady padaczkowe
– bóle i zawroty głowy, omdlenia
– podejrzenie udaru mózgu
– zaburzenia emocjonalne np. agresja, złość
– zaburzenia typu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD, dysleksja)
– zaburzenia snu o niewyjaśnionej etiologii

Badanie EEG wykonuje się przy użyciu komputerowego aparatu EEG. Na głowie umieszcza się 20 elektrod rejestrujących fale mózgowe. Fale te, po wzmocnieniu, zostają przetworzone cyfrowo i zapisane w pamięci dyskowej komputera. Rejestracja dokonywana jest w postaci wielokanałowego zapisu. Badanie jest więc zupełnie obojętne dla badanego.

Po wykonaniu rejestracji badanie jest odtwarzane i poddane analizie ilościowej oraz ocenie jakościowej. Opis badania jest wzbogacony wydrukami istotnych zmian w czynności mózgu.

Rejestracja cyfrowa jest bardziej dokładna w porównaniu z zapisem tradycyjnym (analogowym) i daje większe możliwości oceny zmian w różnych konfiguracjach połączeń oraz wykorzystania metod analizy cyfrowej.

Badanie EEG w CM Chodźki wykonuje dr Kazimierz Smyk  posiadający 37-letnią praktykę w zakresie diagnostyki EEG oraz 19-letnią w zakresie QEEG, co stanowi najlepszą gwarancję jakości wykonanego badania.
Badanie wykonywane jest u dzieci powyżej 5 roku życia.

Cena badania wraz z opisem:

100zł