USG ocena owulacji

Monitoring cyklu przy pomocy badania ultrasonograficznego jest badaniem wykorzystywanym w procesie obserwacji rozwoju pęcherzyków jajnikowych. Jest to nieskomplikowane i zupełnie bezbolesne badanie płodności, dające odpowiedź na wiele pytań. Najczęściej konieczne jest kilkukrotne powtórzenie badania ultrasonograficznego, które pozwalają na monitorowanie naturalnych lub stymulowanych farmakologicznie cykli. Proces polega na tym, iż w ściśle określonych dniach (wyznaczonych przez lekarza na podstawie długości cyklu menstruacyjnego) wykonywane jest USG dopochwowe, zazwyczaj 3 – 4 razy podczas jednego cyklu.

Wyniki monitoringu cyklu owulacyjnego pozwalają na dopasowanie leczenia do indywidualnych potrzeb kobiety. Jeśli pęcherzyki rosną, ale nie pękają – pozwala ustalić, kiedy można wspomóc organizm farmakologicznie, aby wywołać pęknięcie pęcherzyka. Gdy nie osiągają odpowiedniego rozmiaru – jakie leki podać, aby wspomóc ich rozwój. W przypadku stosowania stymulacji owulacji, monitorowanie cyklu pozwala na określenie odpowiedniego dnia do zapłodnienia.

Cena: 80zł