Pakiety badań


Badań laboratoryjnych


Jesteś kobietą aktywną, chcesz w pełni korzystać z życia realizując swoje plany i marzenia.

Masz świadomość, że zależy to od dobrego stanu zdrowia. Wiesz też, że wkraczasz w wiek kiedy mogą pojawiać się problemy związane z cukrzycą, chorobami kości, nerek, a także pierwsze objawy menopauzy. Dlatego też, badania laboratoryjne są niezbędne, aby upewnić się, że jesteś w stanie dobrego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, metabolizmu kości oraz sprawdzenie potencjalnych zmian hormonalnych związanych z menopauzą.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed ewentualnym zajściem w ciążę.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Fosforany w surowicy – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób kości i zaburzeń ilości witaminy D3, chorób przytarczyc i tarczycy, a także u osób nadużywających alkohol, jak również w bólach kości i osłabieniu siły mięśniowej.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, jak również w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Estradiol – jest hormonem odpowiedzialnym za rozrodczość, a także poziom wapnia. W okresie około menopauzalnym i menopauzie niedobory estradiolu przyczyniają się do rozwoju osteoporozy. Jego oznaczenie jest wykorzystywane do oceny konieczności wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy. Należy pamiętać, aby badanie to wykonywać w godzinach porannych ze względu na fakt, iż parametr ten wykazuje zmienność dobową.

Hormon folikulotropowy (FSH) – jest hormonem, który reguluje cykl miesiączkowy. Ma znaczenie w diagnostyce niepłodności, ale również stymuluje wydzielanie estrogenów, których ilość obniża się w okresie menopauzy. Stężenie FSH zmienia się w zależności od wieku oraz od dnia cyklu miesiączkowego, do tego wykazuje zmienność dobową, dlatego badanie należy wykonywać w godzinach porannych. Pomiar tego hormonu jest także użyteczny w ocenie tak zwanej rezerwy jajnikowej.

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.
[/toggle]

Pakiet ogólny

Jednym z elementów zdrowego stylu życia jest świadome kontrolowanie stanu swojego zdrowia poprzez regularne wykonywanie profilaktycznych badań laboratoryjnych.

Dzięki tym badaniom można także wykrywać różne schorzenia we wczesnych stadiach choroby, nawet przed wystąpieniem jej objawów. Uzyskanie takiej informacji, umożliwia szybkie rozpoczęcie odpowiedniego leczenia, dzięki któremu zwiększa się szansa wyleczenia, a przynajmniej spowolniony zostaje rozwój choroby.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę poprawności funkcjonowania układu krwiotwórczego i układu immunologicznego
 • sprawdzenie ewentualnej obecności stanu zapalnego
 • ocenę poprawności funkcjonowania nerek
 • ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu
 • ocenę stanu gospodarki lipidowej (metabolizmu cholesterolu)
 • ocenę stanu gospodarki węglowodanowej (metabolizm glukozy)

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, cholesterol HDL, cholesterol LDL, triglicerydy) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a także palacze papierosów.

Glukoza w osoczu – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.


Pakiet wątrobowy

Wątroba to narząd o wielu funkcjach metabolicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

W wątrobie zachodzi produkcja białek osocza, np. białek niezbędnych w procesie krzepnięcia krwi, a także produkcja i wydzielanie żółci. Wątroba bierze udział w przemianach cholesterolu, magazynuje niektóre witaminy oraz neutralizuje toksyny takie jak alkohol etylowy, leki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. Zaburzenia prawidłowej funkcji wątroby mogą być spowodowane nadużywaniem alkoholu oraz zakażeniami wirusami takimi jak HBV, HCV.
Ze względu na niezbędny charakter każdego z procesów zachodzących w wątrobie, badania poprawności działania tego narządu mają na celu skontrolowanie jego funkcji oraz sprawdzenie przyczyny ewentualnej dysfunkcji.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę stopnia uszkodzenia (integralności) komórek wątrobowych
 • ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych
 • ocenę funkcji wydalniczych – sprawdzenie statusu serologicznego odnośnie wirusów powodujących zakażenia wątroby

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek, a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje również w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Bilirubina całkowita – jest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, także żółtaczki noworodków, ale jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – jest jednym z najczulszych markerów w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wzrost aktywności tego enzymu w połączeniu ze wzrostem pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, AST) z dużym prawdopodobieństwem świadczy o uszkodzeniu wątroby. Prawidłowe wartości wykluczają choroby dróg żółciowych. GGTP ma także zastosowanie w kontroli abstynencji u alkoholików podczas terapii, gdyż jest podstawowym parametrem w diagnostyce chorób wątroby o podłożu alkoholowym m.in. marskości.

Antygen HBs (HBsAg) – jest podstawowym markerem ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B), dlatego też jest rutynowo stosowany do rozpoznawania zakażenia oraz do monitorowania stanu osób zakażonych, aby ocenić czy pacjent został wyleczony oraz czy po wyleczeniu pozostał nosicielem wirusa.

Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) – są stosowane w diagnozowaniu pacjentów wykazujących objawy zapalenia wątroby oraz w przypadkach ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), czyli np. przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jednak należy pamiętać, że wykrycie wyłącznie anty-HCV, bez wskazań klinicznych, nie może stanowić podstawy rozpoznania zakażenia. Dlatego też dodatni wynik należy traktować tylko jako możliwość istniejącego zakażenia i należy przeprowadzić dodatkowe specjalistyczne badania, aby tę możliwość potwierdzić lub wykluczyć.

Albumina – jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej w organizmie. Wskazaniami do jej oznaczenia są: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby. Wzrost jej stężenia najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu.


Pakiet nerkowy

Nerki to narząd filtrujący krew dzięki czemu organizm jest oczyszczany ze szkodliwych produktów przemiany materii.

Nerki służą także do wydalania nadmiaru wody z organizmu. Dzięki regulacji wydalania sodu, potasu i innych jonów, biorą udział w utrzymaniu prawidłowego stanu gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej organizmu. Regulują ciśnienie tętnicze i czynność szpiku kostnego. Badania funkcji tego narządu obejmują badania krwi i moczu, dzięki którym można wykryć nie tylko choroby nerek i dróg moczowych, ale także choroby ogólnoustrojowe powodujące zmiany składu moczu.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę zdolności nerek do wydalania produktów przemiany materii
 • ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej
 • sprawdzenie poprawnego funkcjonowania nerek
 • sprawdzenie zaburzeń funkcji filtracyjnej nerek

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

Sód i potas w surowicy – są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, mają również znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Mocznik w surowicy – wskazany w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. Jest także pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu, a u osób dializowanych służy ocenie skuteczności dializoterapii.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Białko całkowite w surowicy – w jego skład wchodzą różne frakcje białek (m.in. albumina, globuliny). Wskazaniami do oznaczania tego podstawowego parametru są: przewlekłe choroby nerek i wątroby, przewlekłe biegunki i zespoły złego wchłaniania, oparzenia, zakażenia, niedobory białkowe w diecie, przewlekłe głodzenie, stany niedożywienia, a także odwodnienie, wstrząs i zaburzenia odporności. W celu oceny, która z frakcji białka jest odpowiedzialna za stany podwyższenia lub obniżenia całkowitej jego wartości należy wykonać badanie zwane proteinogramem, czyli elektroforetyczny rozdział białek.


Pakiet kostny

Osteoporoza to choroba polegająca na zmniejszeniu masy kostnej i osłabieniu struktury przestrzennej kości, skutkiem czego nawet niewielkie urazy mogą prowadzić do złamania kości.

Osteoporoza to choroba rozwijająca się z wiekiem, przy czym dotyczy głównie kobiet po okresie menopauzy. Zmniejszenie masy kostnej może również być związane z nieprawidłową dietą oraz zażywaniem niektórych leków.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę stanu metabolizmu kości, ze szczególnym uwzględnieniem statusu uwalniania z kości jonów wchodzących w skład jej struktury.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Oznaczenia fosfatazy alkalicznej oraz wapnia i fosforu oceniane łącznie pozwalają na ewentualne rozpoznanie zaburzeń tworzenia i wapnienia kości, gospodarki witaminy D3, a w efekcie umożliwiają wczesne zapobieganie i leczenie chorób kości (np. osteoporozy).

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości oraz przydatne do oceny skuteczności podawania witaminy D3. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Fosforany w surowicy – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób kości i zaburzeń ilości witaminy D3, chorób przytarczyc i tarczycy, a także u osób nadużywających alkohol, jak również w bólach kości i osłabieniu siły mięśniowej.

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale może być również pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Albumina – jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej w organizmie. Wskazaniami do jej oznaczenia są: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby. Wzrost jej stężenia najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu.


Pakiet trzustkowy

Trzustka to narząd o dwóch funkcjach wydzielniczych.

Pierwsza to produkcja i wydzielanie do dwunastnicy tzw. soku trzustkowego (trawiennego) zawierającego enzymy niezbędne w procesie trawienia pokarmu. Druga funkcja trzustki związana jest z produkcją i wydzielaniem hormonów biorących udział w przemianach metabolicznych organizmu, a w szczególności insuliny, hormonu regulującego stężenie glukozy we krwi. Zmniejszone wydzielanie insuliny prowadzi do rozwoju cukrzycy. Zaburzenia funkcji wydzielniczych trzustki mogą być spowodowane przez kamienie żółciowe i nadużywanie alkoholu.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • sprawdzenie ewentualnej obecności przewlekłego lub ostrego stanu zapalnego trzustki
 • ocenę funkcji wydzielniczej trzustki

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Amylaza w surowicy – należy do enzymów, które wydzielane są do przewodu pokarmowego, wytwarzana jest właśnie w trzustce i śliniankach. Jej oznaczanie wskazane jest przy wystąpieniu ostrego bólu brzucha, co może pozwolić na rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki przy znacznie podwyższonym poziomie tego parametru, ale również bez objawów ze strony brzucha może świadczyć o zapaleniu ślinianek, czyli chorobie potocznie zwanej świnką.

Amylaza w moczu – jest również wykorzystywana przy diagnozowaniu chorób trzustki ze względu na fakt, że jej stężenie w moczu może utrzymywać się na wyższym poziomie i przez dłuższy czas niż w surowicy.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Za jej poziom odpowiada m.in. insulina, produkowana przez trzustkę. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy lub chorób trzustki.

Lipaza – jest enzymem swoistym dla trzustki, dlatego też podwyższenie jej poziomu w surowicy świadczyć może o uszkodzeniu tego narządu. Zwiększenie jej poziomu w chorobach trzustki powiązane jest ze wzrostem amylazy, jednak w przypadku zapalenia ślinianek (czyli choroby potocznie zwanej świnką) jej wartość pozostaje niezmieniona, co ułatwia rozpoznanie tej choroby.


Pakiet metaboliczny

Odczuwasz dolegliwości wieku średniego o nieznanym pochodzeniu powodujące zaburzenia funkcji metabolicznych organizmu.

Jako przesiew zleć sobie wykonanie kilku prostych testów w pakiecie, które wskażą na to czy jest się czym martwić.

Badania wchodzące w skład pakietu wskażą czy takie narządy jak trzustka, wątroba, nerki i układ kostny funkcjonują prawidłowo.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Glukoza w osoczu – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Cholesterol i triglicerydy – parametry te służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu jest równoznaczne ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca. Zaś podwyższone stężenie triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby. Badania te służą wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwalają ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Oznaczenia wartości cholesterolu i triglicerydów regularnie powinny wykonywać osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a także palacze papierosów.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Mocznik w surowicy – wskazany w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. Jest także pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu, a u osób dializowanych służy ocenie skuteczności dializoterapii.

Białko całkowite w surowicy – w jego skład wchodzą różne frakcje białek (m.in. albumina, globuliny). Wskazaniami do oznaczania tego podstawowego parametru są: przewlekłe choroby nerek i wątroby, przewlekłe biegunki i zespoły złego wchłaniania, oparzenia, zakażenia, niedobory białkowe w diecie, przewlekłe głodzenie, stany niedożywienia, a także odwodnienie, wstrząs i zaburzenia odporności. W celu oceny, która z frakcji białka jest odpowiedzialna za stany podwyższenia lub obniżenia całkowitej jego wartości należy wykonać badanie zwane proteinogramem, czyli elektroforetyczny rozdział białek.

Albumina – jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej w organizmie. Wskazaniami do jej oznaczenia są: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby. Wzrost jej stężenia najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu.

Bilirubina całkowita – jest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, także żółtaczki noworodków, ale jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.

Sód i potas w surowicy – są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości oraz przydatne do oceny skuteczności podawania witaminy D3. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Żelazo – jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komórkach organizmu. Wchodzi m.in. w skład hemoglobiny, która odpowiada za przenoszenie tlenu we krwi. Stężenie żelaza zależy od jego podaży w diecie, od wchłaniania w przewodzie pokarmowym, od magazynowania w wątrobie, jelicie, śledzionie i szpiku kostnym, a także od utraty z ustroju. Deficyt tego pierwiastka jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości, czyli anemii, ale może również być obserwowany przy diecie ubogiej w żelazo, w zaburzeniach wchłaniania, w okresie intensywnego wzrostu, w ciąży lub świadczyć o przewlekłej utracie krwi, np. w wyniku krwawień wewnętrznych niejasnego pochodzenia. Podwyższony poziom może być konsekwencją chorób wątroby lub przedawkowania preparatów zawierających żelazo.

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek, a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje również w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) – jest enzymem, którego najwyższa aktywność występuje w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym, nerkach, mózgu i wątrobie. Znaczenie kliniczne ma tylko podwyższony poziom, który obserwuje się najczęściej w chorobach mięśnia sercowego (np. zawał), mięśni szkieletowych, wątroby i dróg żółciowych. Nawet nieduże uszkodzenie komórek lub tkanek powoduje istotny wzrost aktywności LDH we krwi.


Pakiet alergiczny oddechowy

Choroby alergiczne to choroby występujące u ok. 30% społeczeństwa.

Najczęstszym objawem alergii jest uporczywy katar, zapalenie spojówek oraz pojawienie się wysypki. Alergia może być wywoływana przez środki chemiczne zawarte w kosmetykach i środkach czystości, sierść zwierząt, kurz, pyłki roślin oraz produkty spożywcze. Najczęściej na alergię chorują dzieci, ale zachorować mogą także dorośli.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • stwierdzenie ewentualnej obecności reakcji organizmu o charakterze alergicznym
 • określenie alergenu odpowiedzialnego za reakcję alergiczną

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Immunoglobuliny E całkowite (IgE) – badanie to wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce coraz częściej spotykanych alergii, ale także przy podejrzeniu zakażeń pasożytami. Podwyższony poziom IgE może sugerować konieczność dalszego badania w kierunku alergii, a nowoczesne metody wykrywania specyficznych IgE pozwalają na wykrycie uczulenia na konkretny alergen wziewny lub pokarmowy.

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i inne wyliczenia dotyczące różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii, infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Panel alergenów oddechowych – jest to zestaw alergenów służący określeniu stopnia uczulenia na najczęściej występujące w powietrzu alergeny wziewne. W skład tych alergenów wchodzą: pyłek brzozy brodawkowej – pyłek olszyny szarej – pyłek leszczyny – pyłek dębu – pyłek tymotki wonnej – pyłek tymotki łąkowej – pyłek kupkówki pospolitej – pyłek żyta – pyłek bylicy – pyłek babki lancetowatej – pyłek ambrozji – roztocza D. petronyssinus – roztocza D. farinae – naskórek psa – naskórek kota – naskórek konia – grzyby Aspergillus fumigatus – grzyby Cladosporium herbarium – grzyby Penicillum notatum – grzyby Alternaria alternata


Pakiet alergiczny pokarmowy

Choroby alergiczne to choroby występujące u ok. 30% społeczeństwa.

Najczęstszym objawem alergii jest uporczywy katar, zapalenie spojówek oraz pojawienie się wysypki. Alergia może być wywoływana przez środki chemiczne zawarte w kosmetykach i środkach czystości, sierść zwierząt, kurz, pyłki roślin oraz produkty spożywcze. Najczęściej na alergię chorują dzieci, ale zachorować mogą także dorośli.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • stwierdzenie ewentualnej obecności reakcji organizmu o charakterze alergicznym
 • określenie alergenu odpowiedzialnego za reakcję alergiczną

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Immunoglobuliny E całkowite (IgE) – badanie to wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce coraz częściej spotykanych alergii, ale także przy podejrzeniu zakażeń pasożytami. Podwyższony poziom IgE może sugerować konieczność dalszego badania w kierunku alergii, a nowoczesne metody wykrywania specyficznych IgE pozwalają na wykrycie uczulenia na konkretny alergen wziewny lub pokarmowy.

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i inne wyliczenia dotyczące różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii, infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Panel alergenów pokarmowych – jest to zestaw alergenów służący określeniu stopnia uczulenia na najczęściej występujące w pokarmie alergeny. W jego skład wchodzą: orzech laskowy – orzech ziemny – migdał – mleko – białko jaja kurzego – żółtko jaja kurzego – drożdże – ziemniak – seler – marchew – pomidor – dorsz – krewetka – kiwi – morela – jabłko – soja – mąka pszenna – mąka żytnia – ryż.


Pakiet alergiczny mieszany

Choroby alergiczne to choroby występujące u ok. 30% społeczeństwa.

Najczęstszym objawem alergii jest uporczywy katar, zapalenie spojówek oraz pojawienie się wysypki. Alergia może być wywoływana przez środki chemiczne zawarte w kosmetykach i środkach czystości, sierść zwierząt, kurz, pyłki roślin oraz produkty spożywcze. Najczęściej na alergię chorują dzieci, ale zachorować mogą także dorośli.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • stwierdzenie ewentualnej obecności reakcji organizmu o charakterze alergicznym
 • określenie alergenu odpowiedzialnego za reakcję alergiczną

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Immunoglobuliny E całkowite (IgE) – badanie to wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce coraz częściej spotykanych alergii, ale także przy podejrzeniu zakażeń pasożytami. Podwyższony poziom IgE może sugerować konieczność dalszego badania w kierunku alergii, a nowoczesne metody wykrywania specyficznych IgE pozwalają na wykrycie uczulenia na konkretny alergen wziewny lub pokarmowy.

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek krwi odpowiedzialnych za krzepliwość krwi. Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Panel alergenów mieszanych – jest to zestaw alergenów służący określeniu stopnia uczulenia na najczęściej występujące w powietrzu i pokarmie alergeny. W skład tego zestawu wchodzą: orzech ziemny – orzech laskowy – mleko – alfa-laktoalbumina – beta-laktoglobulina – kazeina – BSA albumina wołowa – białko jaja kurzego – żółtko jaja kurzego – dorsz – ziemniak – marchew – jabłko – soja – ryż – mąka pszenna – pyłek brzozy brodawkowej – pyłek tymotki łąkowej – pyłek bylicy – pyłek żyta – roztocza D. petronyssinus – roztocza D. farinae – naskórek psa – naskórek kota – naskórek konia – grzyby Aspergillus fumigatus – grzyby Cladosporium herbarium – grzyby Alernaria alternata.


Pakiet reumatyczny

Choroby reumatyczne, często nazywane „reumatyzmem” to choroby związane z przewlekłymi stanami zapalnymi tkanki łącznej objawiającymi się bólami stawów.

Przyczyny tych chorób mogą być różne, np. reakcja autoimmunologiczna organizmu w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS). Do chorób reumatycznych należą także toczeń rumieniowaty, choroba zwyrodnieniowa stawów i wiele innych. W celu podjęcia odpowiedniego leczenia choroby reumatycznej należy wykryć przyczynę bólu stawów.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • sprawdzenie czy jest obecny stan zapalny
 • ocenę reakcji organizmu związanej z przewlekłym stanem zapalnym
 • określenie czynnika istotnego dla wstępnej oceny przyczyny bólu

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Białko C-reaktywne (CRP) – informuje o aktualnie toczącym się procesie zapalnym, o uszkodzeniu tkanek lub zakażeniu. Jego podwyższone wartości obserwuje się już w zwykłym przeziębieniu. Służy także do monitorowania efektów leczenia.

Czynnik reumatoidalny (RF) – oznaczenie poziomu tego parametru wykorzystuje się w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), ale także schorzeń o podłożu niereumatycznym.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Odczyn Waalera-Rosego – wskazaniami do badania są choroby reumatyczne. Dodatni wynik świadczy o obecności czynnika reumatoidalnego.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, a także w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Przeciwciała p/cytrulinowe (a-CCP) – są najnowszym i najlepszym markerem reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS).. Występowanie tych przeciwciał, szczególnie w znacznej ilości świadczy o aktualnie toczącym się procesie reumatycznym w organizmie, nawet przed wystąpieniem pełnych objawów klinicznych. W związku z tym, mogą być wykorzystywane do przewidywania rozwoju i ciężkości choroby w czasie, ale również do różnicowania RZS od innych zapaleń stawów.

Przeciwciała p/jądrowe (ANA) – są testem przesiewowym w diagnostyce układowych chorób tkanki łącznej, takich jak np. toczeń rumieniowaty czy zapalenie skórno-mięśniowe, które mogą się manifestować bólami stawów, kości i ogólnym osłabieniem.


Pakiet tarczycowy

Tarczyca jest narządem wytwarzającym hormony (tyroksynę, trijodotyroninę i kalcytoninę) regulujące szybkość przemiany materii w organizmie.

Zaburzenia funkcji tarczycy dzieli się na niedoczynność oraz nadczynność. W niedoczynności tarczycy obserwujemy między innymi wzrost masy ciała, trudności z koncentracją, zaś w nadczynności – obniżenie wagi ciała, zaburzenia rytmu serca, nerwowość i inne.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają w przypadku pacjentów niezdiagnozowanych:

 • rozpoznanie ewentualnych zaburzeń funkcji tarczycy
 • sprawdzenie czy wykryte zaburzenie ma charakter nadczynności czy niedoczynności.

W skład pakietu podstawowego wchodzą następujące badania:

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.

Tyroksyna wolna (fT4) – jest badaniem oznaczenia w surowicy krwi stężenia aktywnej, wolnej formy tyroksyny (jednego z hormonów tarczycy). Wzrost stężenia FT4 towarzyszy nadczynności, a spadek – niedoczynności tarczycy. Wykonywane jednocześnie z badaniem TSH stanowi podstawę diagnostyki chorób tarczycy.


Pakiet tarczycowy rozszerzony

Podjęcie prawidłowego leczenia zaburzeń funkcji tarczycy wymaga określenia przyczyny choroby.

W tym celu bada się stężenie hormonów tarczycowych i określa się ewentualną obecność autoprzeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (niedoczynność, choroba Hashimoto) i przeciwko tyreoglobulinie.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają identyfikację przyczyny zaburzeń funkcji tarczycy.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.

Tyroksyna wolna (fT4) – jest badaniem oznaczenia w surowicy krwi stężenia aktywnej, wolnej formy tyroksyny (jednego z hormonów tarczycy). Wzrost stężenia FT4 towarzyszy nadczynności, a spadek – niedoczynności tarczycy. Wykonywane jednocześnie z badaniem TSH stanowi podstawę diagnostyki chorób tarczycy.

Trójjodotyronina wolna (fT3) – jest badaniem oznaczenia w surowicy krwi stężenia aktywnej, wolnej formy trójjodotyroniny (jednego z hormonów tarczycy) i służy do diagnostyki oraz monitorowania leczenia schorzeń tarczycy. Wzrost stężenia FT3 towarzyszy nadczynności, a spadek – niedoczynności tarczycy.

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) – to badanie polegające na oznaczeniu poziomu autoprzeciwciał skierowanych przeciwko tarczycy i służy diagnostyce autoimmunologicznych zapaleń tarczycy. U kobiet ciężarnych badanie to jest pomocne w ocenie ryzyka poporodowego zapalenia tarczycy. Podwyższone stężenia a-TPO są bardzo często pierwszym objawem choroby, stąd uważa się je za najczulszy parametr służący do jej wykrycia. Prawie we wszystkich przypadkach choroby Hashimoto i w większości przypadków choroby Graves’a-Basedowa poziom anty-TPO jest podwyższony.

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG) – badanie to polega na oznaczeniu poziomu autoprzeciwciał skierowanych przeciw tyreoglobulinie (jednemu z hormonów tarczycy) i służy diagnostyce autoimmunologicznych zapaleń tarczycy. Służy także kontroli skuteczności leczenia jodem oraz do monitorowania chorych po leczeniu raka tarczycy.


Pakiet oceny czynników ryzyka miażdżycy

Miażdżyca jest przewlekłą chorobą zwyrodnieniową tętnic, polegającą na gromadzeniu się w ścianach naczyń tętniczych cholesterolu i innych lipidów czemu towarzyszą zmiany struktury ściany naczynia, co w następstwie powoduje powstanie blaszki miażdżycowej i zmniejszenie światła naczynia wraz ze spadkiem jego elastyczności.

Takie zmiany mogą prowadzić do zamknięcia światła naczynia i niedokrwienia np. serca (choroba niedokrwienna serca, zawał) lub mózgu (udar niedokrwienny). Zmiany elastyczności ścian tętnic są także przyczyną pęknięć i tętniaków naczyń. Czynnikiem związanym z ryzykiem rozwoju miażdżycy jest homocysteina.

Miażdżyca rozwija się głównie u mężczyzn. Rozwój choroby można spowolnić poprzez zdrowy styl życia i eliminację potencjalnych czynników ryzyka, co prowadzi do zmniejszenia możliwości wystąpienia zawału serca w przyszłości.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ryzyka rozwoju tej choroby.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL metodą bezpośrednią) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Homocysteina – jest badaniem wykorzystywanym w ocenie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, choroby wieńcowej, zawału serca oraz udaru mózgu. Wzrost stężenia tego parametru może być spowodowany niedoborem witamin B12, B6 oraz kwasu foliowego, co może się wiązać ze większym prawdopodobieństwem wystąpienia nieprawidłowości sercowo-naczyniowych i wieńcowych, a także miażdżycy i zakrzepicy. Badanie to wymaga pobierania na czczo, a dodatkowo należy unikać wykonywania długotrwałego intensywnego wysiłku przed badaniem.


Pakiet sercowy

Zawał mięśnia sercowego to martwica komórek serca spowodowana ich niedokrwieniem, do którego dochodzi wskutek zamknięcia naczynia krwionośnego w przebiegu miażdżycy.

W wyniku tego niedokrwienia do komórek mięśnia sercowego nie docierają składniki odżywcze i tlen niezbędne do utrzymania ich prawidłowej pracy. Skutkiem tego dochodzi nie tylko do zaprzestania pracy komórek mięśnia sercowego, ale także do uszkodzenia i uwolnienia ich zawartości do krwi. Zawał serca objawia się bólem w okolicy mostka oraz wzrostem stężenia we krwi troponiny – białka regulującego kurczliwość komórek serca.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Kinaza fosfokreatynowa (CK) – aktywność tego enzymu wzrasta, gdy dochodzi do uszkodzenia lub regeneracji mięśni. Wskazaniami do jej oznaczenia są: choroby mięśnia sercowego (m.in. choroba wieńcowa, zawał, zapalenie mięśnia sercowego), a także choroby mięśni szkieletowych (m.in. postępująca dystrofia mięśniowa, zapalenie mięśni), udar mózgu, urazy lub zatrucie alkoholem. Należy pamiętać, aby przed badaniem nie wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego, ani nie mieć wykonywanych zastrzyków domięśniowych, gdyż będzie to wpływało negatywnie na wynik oznaczenia – będzie fałszywie podwyższony.

Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) – jest enzymem, którego najwyższa aktywność występuje w mięśniach szkieletowych, mięśniu sercowym, nerkach, mózgu i wątrobie. Znaczenie kliniczne ma tylko podwyższony poziom tego enzymu, który obserwuje się najczęściej w chorobach mięśnia sercowego (np. zawał), mięśni szkieletowych, wątroby i dróg żółciowych. Nawet nieduże uszkodzenie komórek lub tkanek powoduje istotny wzrost aktywności LDH we krwi.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, ale odgrywają one rolę również w zaburzeniach rytmu serca.

Troponina T (metoda wysoce czuła) – jest aktualnie najlepszym i preferowanym markerem w diagnostyce i terapii ostrych zespołów wieńcowych. W ostrym zawale mięśnia sercowego poziom troponiny T wzrasta w ciągu 3-4 godzin po wystąpieniu objawów klinicznych. Zastosowanie tego testu umożliwia skrócenie biochemicznej diagnostyki zawału mięśnia sercowego, szczególnie u pacjentów z niedawnym (do 3 godzin) początkiem bólu w klatce piersiowej, o ponad połowę w stosunku do testów standardowych.


Pakiet kobiety planującej ciążę

Każdej kobiecie planującej ciążę zależy, aby przebiegła ona bez problemów, a dziecko rozwijało się prawidłowo i było zdrowe.

Dlatego też, przed zajściem w ciążę warto wykonać podstawowe badania laboratoryjne, dzięki którym można ocenić ogólny stan zdrowia kobiety. Dodatkowo, zaleca się wykonanie badań sprawdzających czy przyszła mama przebyła zakażenia i nabyła odporność na pasożyty, wirusy i bakterie, które mogą zagrozić zdrowiu dziecka. Skontrolowanie stanu swojego zdrowia umożliwi przygotowanie się do ciąży, zapewni prawidłowy rozwój dziecka, a przyszłej mamie spokój psychiczny.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę stanu zdrowia
 • sprawdzenie przebytych infekcji i nabytej odporności

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy, szczególnie u kobiet ciężarnych lub planujących ciążę.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed zajściem w ciążę.

Profilaktyka zespołu TORCH (czyli toksoplazmozy, różyczki i cytomegalii):

przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgG (Toxo G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii. Obecność przeciwciał świadczy o tym, że osoba przeszła zakażenie, aczkolwiek ich poziom nie wskazuje kiedy infekcja miała miejsce.

przeciwciała przeciw Toxoplasma gondii klasy IgM (Toxo M) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić aktualne zakażenie pierwotniakiem Toxoplasma gondii, który jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i przyszłego dziecka. Zakażenie może powodować nieuleczalne wady płodu, albo późniejsze powikłania u dzieci, jak i osób dorosłych..

przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgG (Rubella G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie wirusem różyczki. Są także podstawą określenia odporności na wirusa po przebytym szczepieniu. Jeśli odporność jest niska, to istnieje jeszcze możliwość wykonania dodatkowego szczepienia przed planowaną ciążą.

przeciwciała przeciw wirusowi różyczki klasy IgM (Rubella M) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić aktualne zakażenie wirusem różyczki, który jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i przyszłego dziecka. Zakażenie to może powodować poważne wady rozwojowe płodu, albo niebezpieczne dla osób dorosłych powikłania.

przeciwciała przeciw CMV – wirusowi Cytomegalii klasy IgG (CMV G) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić przebyte zakażenie lub nosicielstwo wirusa cytomegalii, który może wywoływać zakażenia przetrwałe.

przeciwciała przeciw CMV – wirusowi Cytomegalii klasy IgM (CMV M) – są badaniem niezbędnym przed planowaną ciąża, jak i w jej trakcie, gdyż na ich podstawie możemy wykluczyć, bądź potwierdzić aktualne zakażenie wirusem cytomegalii, który jest bardzo niebezpieczny zarówno dla matki, jak i przyszłego dziecka. Zakażenie może powodować w pierwszym trymestrze ciąży poronienia, bądź wady rozwojowe płodu, zaś w drugim i trzecim trymestrze przedwczesny poród.


Pakiet kobiety w ciąży

Ciąża to okres, gdy w organizmie kobiety dochodzi do wielu zmian w funkcjonowaniu organizmu.

Niestety, czasami podczas ciąży, dochodzi także do rozwoju nieprawidłowości takich jak anemia, cukrzyca czy zmiany w funkcjonowaniu nerek, które nie tylko wpływają na samopoczucie przyszłej mamy, ale także mogą niekorzystnie wpływać na prawidłowy rozwój dziecka.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę najczęściej spotykanych w organizmie kobiety ciężarnej zmian niesprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy, szczególnie u kobiet ciężarnych lub planujących ciążę, które mogą mieć bezpośredni wpływ na przebieg ciąży, porodu i okres poporodowy.


Pakiet kobiety stosującej antykoncepcję hormonalną

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej wywołuje w organizmie kobiety szereg niewielkich zmian związanych z funkcjonowaniem wątroby, przemianami cholesterolu i lipidów oraz zwiększoną krzepliwością krwi.

Jest to powód, dla którego nie każda kobieta może stosować antykoncepcję hormonalną, zaś kobiety ją stosujące powinny regularnie kontrolować stan swojego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę zmian w funkcjonowaniu wątroby, metabolizmie lipidów i krzepliwości krwi.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe.

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – jest jednym z najczulszych markerów w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wzrost aktywności tego enzymu w połączeniu ze wzrostem pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, AST) z dużym prawdopodobieństwem świadczy o uszkodzeniu wątroby. Prawidłowe wartości wykluczają choroby dróg żółciowych. GGTP ma także zastosowanie w kontroli abstynencji u alkoholików podczas terapii, gdyż jest podstawowym parametrem w diagnostyce chorób wątroby o podłożu toksycznym m.in. marskości spowodowanej stałą podażą środków toksycznych (czyli np. leków, alkoholu).

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Bilirubina całkowita – jest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, ale jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a także palacze papierosów oraz osoby stosujące przewlekle leki powodujące zmiany w układzie krzepnięcia (np. kobiety stosujące doustną antykoncepcję).

Czas protrombinowy (PT) – wyrażony jako INR (czyli międzynarodowy współczynnik znormalizowany) służy do oceniania układu krzepnięcia. Wydłużenie czasu protrombinowego może występować w przewlekłych chorobach miąższu wątroby, które mogą być spowodowane stałym przyjmowaniem leków.


Pakiet małego dziecka

Zdrowie dziecka jest powodem troski każdego rodzica, który chciałby, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i prawidłowo.

Dzieci, a szczególnie małe dzieci są narażone na zakażenia górnych dróg oddechowych i układu moczowego oraz anemię, niedobory witaminy D i alergie. Małe dzieci narażone są także na zakażenia pasożytnicze, do których dochodzi podczas zabaw głównie latem (m.in. w piaskownicy).

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia dziecka, poprawność rozwoju układu kostnego oraz sprawdzenie potencjalnego zakażenia pasożytniczego i narażenia na działanie alergenów.

W okresie wczesnego dzieciństwa (do 2 roku życia) dzieci są bardzo podatne na infekcje. U noworodków układ odpornościowy jest jeszcze niedojrzały, a spadek odporności jest szczególnie zauważalny u niemowląt pomiędzy 2. a 6. miesiącem życia. Małe dzieci posłane do żłobka i przedszkola często chorują, ponieważ spotykają się tam z rówieśnikami chorymi na rozmaite zakaźne choroby wirusowe i bakteryjne. Dodatkowo, rozstanie z rodzicami jest dla dziecka dużym obciążeniem psychicznym, które może powodować spadek odporności. Należy także pamiętać, że odporność dziecka jest ściśle powiązana z działaniem innych układów organizmu, a badanie stanu ogólnego dziecka pozwala na wczesne wychwycenie potencjalnych schorzeń. Dlatego warto okresowo badać dziecko i odpowiednio wcześnie reagować na wszelkie niepokojące rodziców symptomy.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia dziecka w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach szczególnie dla małych dzieci.

CRP (białko C-reaktywne) – informuje o aktualnie toczącym się procesie zapalnym, o uszkodzeniu tkanek lub zakażeniu. Jego podwyższone wartości obserwuje się już w zwykłym przeziębieniu. Służy także do monitorowania efektów leczenia. Jest dużo nowocześniejsze niż często dotychczas wykonywane badanie OB.

ASO (odczyn antystreptolizynowy) – służy ocenie czy dziecko przebyło ostatnio zakażenie paciorkowcami grupy A (które powodują częste w wieku dziecięcym anginy oraz np. szkarlatynę albo różę). Takie zakażenia mogą u dzieci często przebiegać bezobjawowo, natomiast z upływem czasu powodują groźne w skutkach powikłania w postaci uszkodzenia stawów lub zniszczenia zastawek serca.

Kolejne trzy badania, czyli oznaczenia fosfatazy alkalicznej oraz wapnia i fosforu oceniane łącznie pozwalają na ewentualne rozpoznanie zaburzeń tworzenia i wapnienia kości, gospodarki witaminy D3, a w efekcie umożliwiają wczesne zapobieganie i leczenie chorób kości (np. krzywicy), które mogą niekorzystnie wpływać na wzrost i postawę dziecka.

ALP (fosfataza zasadowa) – jest to enzym, którego wysoka aktywność u dzieci związana jest z budową szkieletu i szybkim wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Wapń – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości oraz przydatne do oceny skuteczności podawania witaminy D3. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Fosfor – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób kości i zaburzeń ilości witaminy D3, a także chorób przytarczyc i tarczycy.

IgE (immunoglobulina E) – badanie to wykorzystywane jest przede wszystkim w diagnostyce coraz częściej spotykanych u dzieci alergii, ale także przy podejrzeniu zakażeń pasożytami. Podwyższony poziom IgE może sugerować konieczność dalszego badania dziecka w kierunku alergii, a nowoczesne metody wykrywania specyficznych IgE pozwalają na wykrycie uczulenia na konkretny alergen wziewny lub pokarmowy.

Badanie parazytologiczne kału – jest jedną z podstawowych analiz wykonywanych w schorzeniach przewodu pokarmowego i wykonuje się je przed rozpoczęciem leczenia. Pozwala ono wykryć w kale larwy, jaja lub dorosłe osobniki robaków, a także cysty pierwotniaków. Badanie to wykonuje się w przypadku podejrzenia zakażenia owsikiem, glistą ludzką, niektórymi gatunkami tasiemca lub lamblią.


”Pakiet

Pakiet dla mężczyzny po 40 roku życia

Postęp cywilizacyjny, nawał pracy, ciągły pośpiech powodują, że zapominamy o swoim zdrowiu.

Tymczasem, aktywny mężczyzna po czterdziestym roku życia jest narażony na choroby cywilizacyjne takie jak miażdżyca i choroba wieńcowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo, mogą pojawiać się problemy z oddawaniem moczu, których przyczyną może być przerost gruczołu sterczowego (krokowego) o łagodnym lub złośliwym charakterze. Dlatego, aby jak najdłużej być aktywnym zawodowo i fizycznie, warto jest czasem zwolnić tempo życia i skontrolować stan swojego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, sprawdzenie potencjalnych zmian związanych z przerostem gruczołu sterczowego oraz funkcjonowaniem tarczycy.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do ewentualnego zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Antygen swoisty dla stercza (PSA) – oznaczenie jego poziomu wspomaga badanie przedmiotowe gruczołu krokowego. Podwyższony poziom PSA występuje u pacjentów z rakiem prostaty, z łagodnym przerostem gruczołu krokowego oraz stanami zapalnymi tkanek sąsiadujących z układem moczowo-płciowym. Oznaczanie PSA jest pomocne w określaniu postępowania z chorymi na raka prostaty. Test ten jest stosowany w monitorowaniu skuteczności terapii oraz w wykrywaniu wznowy nowotworów wywodzących się z tkanki gruczołu krokowego. Badania nie należy wykonywać w ciągu 3 tygodni od zabiegów przebiegających w okolicy gruczołu krokowego, takich jak: biopsja, masaż, badanie per rectum.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, jak również w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.


Pakiet przygotowanie do zabiegu

Planując zabieg chirurgiczny możesz w dogodnym dla Ciebie terminie wykonać komplet badań, które będą przydatne przy przyjęciu do szpitala i pomogą skrócić pobyt w nim, a także staną się przydatne podczas ewentualnych postępowań odszkodowawczych.

Badania wchodzące w skład pakietu wskażą jaki jest status serologiczny wirusów hepatotropowych, sprawdzenie poprawności działania nerek, status hemostazy układu krzepnięcia i fibrynolizy i określenie grupy krwi w układzie ABO i RH z określeniem statusu przeciwciał typu odpornościowego.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych. W przygotowaniu do zabiegu odgrywa szczególną rolę, gdyż może stanowić podstawę przeciwwskazania do wykonania zabiegu w trybie pilnym. Dodatkowo porównanie morfologii wykonanej przed zabiegiem do tej wykonanej po zabiegu jest rewelacyjnym markerem ewentualnych powikłań w postaci nadmiernych lub ukrytych krwawień.

Glukoza w osoczu – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy, które mogą utrudniać rekonwalescencję i gojenie ran po przebytym zabiegu.

Sód i potas w surowicy – są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale mają także znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, pozwalającej najlepiej ocenić stopień wydolności nerek, który jest niezbędny przy korzystaniu z tomografii komputerowej z podaniem kontrastu przed lub w trakcie przygotowania do zabiegu.

Mocznik w surowicy – wskazany w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. U osób przygotowujących się do zabiegu jest pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu.

Czas protrombinowy (PT) – wyrażony jako INR (czyli międzynarodowy współczynnik znormalizowany) służy do oceniania układu krzepnięcia. Wydłużenie czasu protrombinowego może występować w przewlekłych chorobach miąższu wątroby, które mogą być spowodowane stałym przyjmowaniem leków. Ma także szczególne znaczenie u pacjentów stosujących stałą terapię preparatami przeciwkrzepliwymi, co jest niezwykle ważne przy planowaniu ewentualnych zabiegów.

Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) – jest jednym ze wskaźników krzepnięcia krwi. Stosuje się go do diagnostyki przyczyn krwawień. Jest także podstawowym parametrem podczas monitorowania leczenia heparyną niefrakcjonowaną. Oznaczenie tego parametru przed zabiegiem jest wskazane w celu oceny ewentualnych niedoborów czynników krzepnięcia, a tym samym przeciwdziałaniu ewentualnych nieprawidłowych krwawień.

Antygen HBs (HBsAg) – jest podstawowym markerem ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B), dzięki czemu jest rutynowo stosowany do rozpoznawania zakażenia oraz do monitorowania stanu osób zakażonych, aby ocenić czy pacjent jest nosicielem wirusa, a tym samym czy wymaga szczególnego przygotowania i przebiegu zabiegu.

Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) – są stosowane w diagnozowaniu pacjentów wykazujących objawy zapalenia wątroby oraz w przypadkach ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), czyli np. przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jednak należy pamiętać, że wykrycie wyłącznie anty-HCV, bez wskazań klinicznych, nie może stanowić podstawy rozpoznania zakażenia. Dlatego też dodatni wynik należy traktować tylko jako możliwość istniejącego zakażenia i należy przeprowadzić dodatkowe specjalistyczne badania, aby tę możliwość potwierdzić lub wykluczyć. Podczas zabiegu wymaga to od przeprowadzających zachowania szczególnej ostrożności. W przypadku uzyskania wyniku ujemnego przed zabiegiem, a dodatniego po przeprowadzonej operacji można podejrzewać, że do zakażenia doszło podczas zabiegu, co jednak wymaga bardziej szczegółowych badań.

Grupa Krwi (ABO, RH) – jest badaniem niezbędnym przed porodem lub planowanym zabiegiem. Zachowanie zasad zgodności jest niezwykle istotne i absolutnie wymagane podczas transfuzji krwi.


Pakiet niedokrwistości niedoborowych

Utrzymuje się u Ciebie stan złego samopoczucia, osłabienia i apatii, pomimo tego, że prawidłowo się odżywiasz i prowadzisz zdrowy tryb życia.

Sprawdź czy nie występuje u Ciebie niedokrwistość niedoborowa lub niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych. Są trzy główne przyczyny niedokrwistości: nadmierna utrata krwi (np. obfite miesiączki u kobiet, przewlekłe utajone krwawienie z przewodu pokarmowego), nieprawidłowa erytropoeza (wytwarzanie zmniejszonej ilości krwinek często o nieprawidłowym kształcie, wielkości i wybarwieniu) i nadmierna hemoliza krwinek (hemoliza wewnątrznaczyniowa). Najczęściej występująca niedokrwistość to niedokrwistość z niedoboru żelaza, która najczęściej występuje wśród młodych kobiet, które mają obfite miesiączki, u kobiet ciężarnych i u osób w podeszłym wieku.

Badania wchodzące w skład pakietu pozwolą sprawdzić czy występuje niedokrwistość i ustalić jej domniemaną przyczynę.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Retikulocyty – badanie to wykonuje się w celu oceny zdolności krwiotwórczych szpiku oraz do różnicowania przyczyny niedokrwistości (anemii). Jest także pomocne przy kontroli leczenia preparatami żelaza i w niedokrwistości z niedoboru żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego i miedzi oraz w niedokrwistości chorób przewlekłych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Żelazo – jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komórkach organizmu. Wchodzi m.in. w skład hemoglobiny, która odpowiada za przenoszenie tlenu we krwi. Stężenie żelaza zależy od jego podaży w diecie, od wchłaniania w przewodzie pokarmowym, od magazynowania w wątrobie, jelicie, śledzionie i szpiku kostnym, ale także od utraty z ustroju. Deficyt tego pierwiastka jest najczęstszą przyczyną niedokrwistości, czyli anemii, ale może również być obserwowany przy diecie ubogiej w żelazo, w zaburzeniach wchłaniania, w okresie intensywnego wzrostu, w ciąży lub świadczyć o przewlekłej utracie krwi, np. w wyniku krwawień wewnętrznych niejasnego pochodzenia. Podwyższony poziom może być konsekwencją chorób wątroby lub przedawkowania preparatów zawierających żelazo.

Ferrytyna – stężenie ferrytyny uważane jest za najlepszy wskaźnik oceny zasobów ustrojowych żelaza, szczególnie, że dodatkowo odpowiada on zawartości żelaza w szpiku kostnym. Wskazaniem do oznaczenia oprócz oceny zasobów żelaza, diagnostyki niedoborów i różnicowania niedokrwistości jest także kontrola efektywności leczenia suplementami żelaza. Ferrytyna należy również do tzw. białek ostrej fazy i dlatego jej stężenie wzrasta w stanach zapalnych i w przebiegu infekcji.

Transferyna – jest białkiem syntetyzowanym w wątrobie, a jej poziom zależy od dostępności żelaza, gdyż to ona odpowiada za jego transport w organizmie, ale może również przenosić inne pierwiastki, takie jak miedź, cynk, kobalt i wapń. Oznaczenie tego parametru ma zastosowanie w diagnozowaniu niedokrwistości z niedoboru żelaza albo przeładowania organizmu żelazem, jak również w zaburzeniach wchłaniania żelaza, w zespołach utraty białka, w chorobach wątroby, w infekcjach, nowotworach i przewlekłych dializach, a także w przebiegu ciąży. Parametr ten zwiększa swoją wartość diagnostyczną w połączeniu z badaniem poziomu żelaza w surowicy – można wtedy obliczyć wskaźnik wysycenia transferyny, który jest przydatnym miernikiem gospodarki żelazowej.

Witamina B12 – badanie stężenia tej witaminy jest wykorzystywane w ocenie przyczyn niedokrwistości oraz zaburzeń neurologicznych. Niedobór tego parametru może wskazywać na niedostateczną podaż z pokarmem lub zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym, ale może też być związany z utratą apetytu i masy ciała, wzdęciami, zaparciami i zaburzeniami psychicznymi. Zapasy witaminy B12 w organizmie pokrywają zapotrzebowanie na nią nawet do 5 lat.

Białko C-reaktywne (CRP) – informuje o aktualnie toczącym się procesie zapalnym, o uszkodzeniu tkanek lub zakażeniu. Jego podwyższone wartości obserwuje się już w zwykłym przeziębieniu. Służy także do monitorowania efektów leczenia.


Pakiet dyskomfortu brzusznego

Odczuwasz stały lub okresowo powracający stan dyskomfortu umiejscowiony w jamie brzusznej.

Masz często pojawiającą się zgagę, uczucie złego samopoczucia po spożyciu niektórych pokarmów, naprzemienne zaparcia i biegunki. Proponowany pakiet badań pozwoli wstępnie ustalić prawdopodobną przyczynę i lokalizację zaburzenia.

Badania wchodzące w skład pakietu wskażą czy takie narządy jak żołądek, jelita, trzustka, wątroba czy nerki funkcjonują prawidłowo i ewentualnie określą przypuszczalną przyczynę lub lokalizację zaburzenia wywołującego dyskomfort.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed zajściem w ciążę. Nieokreślone bóle w okolicy podbrzusza mogą być spowodowane zakażeniem układu moczowego, szczególnie, gdy ból towarzyszy oddawaniu moczu.

Białko C-reaktywne (CRP) – informuje o aktualnie toczącym się procesie zapalnym, o uszkodzeniu tkanek lub zakażeniu. Jego podwyższone wartości obserwuje się już w zwykłym przeziębieniu. Służy także do monitorowania efektów leczenia. Jest dużo nowocześniejsze od często dotychczas wykonywanego badania OB.

Amylaza w surowicy – należy do enzymów, które wydzielane są do przewodu pokarmowego, wytwarzana jest w trzustce i śliniankach. Jej oznaczenie wskazane jest przy wystąpieniu ostrego bólu brzucha, co może pozwolić na rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki przy znacznie podwyższonym poziomie tego parametru, ale również bez objawów ze strony brzucha może świadczyć o zapaleniu ślinianek, czyli potocznie zwanej śwince.

Lipaza – jest enzymem swoistym dla trzustki, dlatego też podwyższenie jej poziomu w surowicy krwi świadczyć może o uszkodzeniu tego narządu. Zwiększenie jej poziomu w chorobach trzustki powiązane jest ze wzrostem amylazy, jednak w przypadku zapalenia ślinianek (czyli choroby potocznie zwanej świnką) jej wartość pozostaje niezmieniona, co ułatwia różnicowanie tej choroby.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Mocznik w surowicy – jego badanie wskazane jest w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. Jest także pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu, a u osób dializowanych służy ocenie skuteczności dializoterapii.

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek, a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu. Bóle w okolicy prawego nadbrzusza mogą dotyczyć wątroby, więc warto sprawdzić czy na pewno dotyczą nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego narządu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje także w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – jest jednym z najczulszych markerów w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wzrost aktywności tego enzymu w połączeniu ze wzrostem pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, AST) z dużym prawdopodobieństwem świadczy o uszkodzeniu wątroby. Prawidłowe wartości wykluczają choroby dróg żółciowych. GGTP ma także zastosowanie w kontroli abstynencji u alkoholików podczas terapii, gdyż jest podstawowym parametrem w diagnostyce chorób wątroby o podłożu alkoholowym i toksycznym m.in. marskości.

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Helicobacter pylorii IgG – jest badaniem potwierdzającym kontakt z bakterią Helicobacter pylori, która odgrywa potwierdzoną rolę w rozwoju wrzodów żołądka i dwunastnicy. Jednak wyniki badań muszą być interpretowane w połączeniu z historią choroby i badaniem klinicznym. Wynik ujemny nie wyklucza niedawno przebytej infekcji, gdyż przeciwciała mogą we wczesnym etapie ostrej infekcji być niewykrywalne. Warto pobrać wtedy dwie próbki w odstępie od 3 do 4 tyg.

Kał badanie ogólne – badanie to jest podstawowym i najprostszym wykorzystywanym w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego, takich jak zaburzenia trawienia i wchłaniania, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, infekcje pasożytnicze i biegunki. Skład kału zależy od rodzaju pożywienia i od czynności narządów trawiennych.

Kał badanie parazytologiczne – jest jedną z podstawowych analiz wykonywanych w schorzeniach przewodu pokarmowego i wykonuje się je przed rozpoczęciem leczenia. Pozwala ono wykryć w kale larwy, jaja lub dorosłe osobniki robaków, a także cysty pierwotniaków. Badanie to wykonuje się w przypadku podejrzenia zakażenia owsikiem, glistą ludzką, niektórymi gatunkami tasiemca lub lamblią.

Kał krew utajona – jest badaniem przesiewowym w kierunku krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

[/accordion]


Badań laboratoryjnych z badaniem USGPakiet z okazji Dnia Matki promocja jest aktualna do 15.06.2014r
Jesteś kobietą aktywną, chcesz w pełni korzystać z życia realizując swoje plany i marzenia.

Masz świadomość, że zależy to od dobrego stanu zdrowia. Wiesz też, że wkraczasz w wiek kiedy mogą pojawiać się problemy związane z cukrzycą, chorobami kości, nerek, a także pierwsze objawy menopauzy. Dlatego też, badania laboratoryjne są niezbędne, aby upewnić się, że jesteś w stanie dobrego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, metabolizmu kości oraz sprawdzenie potencjalnych zmian hormonalnych związanych z menopauzą.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed ewentualnym zajściem w ciążę.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Fosforany w surowicy – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób kości i zaburzeń ilości witaminy D3, chorób przytarczyc i tarczycy, a także u osób nadużywających alkohol, jak również w bólach kości i osłabieniu siły mięśniowej.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, jak również w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Estradiol – jest hormonem odpowiedzialnym za rozrodczość, a także poziom wapnia. W okresie około menopauzalnym i menopauzie niedobory estradiolu przyczyniają się do rozwoju osteoporozy. Jego oznaczenie jest wykorzystywane do oceny konieczności wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy. Należy pamiętać, aby badanie to wykonywać w godzinach porannych ze względu na fakt, iż parametr ten wykazuje zmienność dobową.

Hormon folikulotropowy (FSH) – jest hormonem, który reguluje cykl miesiączkowy. Ma znaczenie w diagnostyce niepłodności, ale również stymuluje wydzielanie estrogenów, których ilość obniża się w okresie menopauzy. Stężenie FSH zmienia się w zależności od wieku oraz od dnia cyklu miesiączkowego, do tego wykazuje zmienność dobową, dlatego badanie należy wykonywać w godzinach porannych. Pomiar tego hormonu jest także użyteczny w ocenie tak zwanej rezerwy jajnikowej.

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.


Pakiet wątrobowy z USG jamy brzusznej

Wątroba to narząd o wielu funkcjach metabolicznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego.

W wątrobie zachodzi produkcja białek osocza, np. białek niezbędnych w procesie krzepnięcia krwi, a także produkcja i wydzielanie żółci. Wątroba bierze udział w przemianach cholesterolu, magazynuje niektóre witaminy oraz neutralizuje toksyny takie jak alkohol etylowy, leki, zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska. Zaburzenia prawidłowej funkcji wątroby mogą być spowodowane nadużywaniem alkoholu oraz zakażeniami wirusami takimi jak HBV, HCV.
Ze względu na niezbędny charakter każdego z procesów zachodzących w wątrobie, badania poprawności działania tego narządu mają na celu skontrolowanie jego funkcji oraz sprawdzenie przyczyny ewentualnej dysfunkcji.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę stopnia uszkodzenia (integralności) komórek wątrobowych
 • ocenę funkcji metabolicznych i wydzielniczych
 • ocenę funkcji wydalniczych – sprawdzenie statusu serologicznego odnośnie wirusów powodujących zakażenia wątroby

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek, a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje również w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Bilirubina całkowita – jest badaniem stanowiącym podstawę rozpoznania, różnicowania oraz kontroli przebiegu żółtaczki, także żółtaczki noworodków, ale jest również przydatna w ocenie funkcji wątroby i dróg żółciowych.

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – jest jednym z najczulszych markerów w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wzrost aktywności tego enzymu w połączeniu ze wzrostem pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, AST) z dużym prawdopodobieństwem świadczy o uszkodzeniu wątroby. Prawidłowe wartości wykluczają choroby dróg żółciowych. GGTP ma także zastosowanie w kontroli abstynencji u alkoholików podczas terapii, gdyż jest podstawowym parametrem w diagnostyce chorób wątroby o podłożu alkoholowym m.in. marskości.

Antygen HBs (HBsAg) – jest podstawowym markerem ostrego lub przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B), dlatego też jest rutynowo stosowany do rozpoznawania zakażenia oraz do monitorowania stanu osób zakażonych, aby ocenić czy pacjent został wyleczony oraz czy po wyleczeniu pozostał nosicielem wirusa.

Przeciwciała przeciw HCV (anty-HCV) – są stosowane w diagnozowaniu pacjentów wykazujących objawy zapalenia wątroby oraz w przypadkach ryzyka zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV), czyli np. przed planowanym zabiegiem operacyjnym. Jednak należy pamiętać, że wykrycie wyłącznie anty-HCV, bez wskazań klinicznych, nie może stanowić podstawy rozpoznania zakażenia. Dlatego też dodatni wynik należy traktować tylko jako możliwość istniejącego zakażenia i należy przeprowadzić dodatkowe specjalistyczne badania, aby tę możliwość potwierdzić lub wykluczyć.

Albumina – jest białkiem odpowiedzialnym za utrzymanie objętości krwi krążącej w organizmie. Wskazaniami do jej oznaczenia są: niedożywienie, zaburzenia wchłaniania, oparzenia, przewlekłe choroby nerek i wątroby. Wzrost jej stężenia najczęściej spowodowany jest odwodnieniem organizmu.


Pakiet nerkowy z USG jamy brzusznej

Nerki to narząd filtrujący krew dzięki czemu organizm jest oczyszczany ze szkodliwych produktów przemiany materii.

Nerki służą także do wydalania nadmiaru wody z organizmu. Dzięki regulacji wydalania sodu, potasu i innych jonów, biorą udział w utrzymaniu prawidłowego stanu gospodarki wodno-elektrolitowej oraz kwasowo-zasadowej organizmu. Regulują ciśnienie tętnicze i czynność szpiku kostnego. Badania funkcji tego narządu obejmują badania krwi i moczu, dzięki którym można wykryć nie tylko choroby nerek i dróg moczowych, ale także choroby ogólnoustrojowe powodujące zmiany składu moczu.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • ocenę zdolności nerek do wydalania produktów przemiany materii
 • ocenę stanu gospodarki wodno-elektrolitowej
 • sprawdzenie poprawnego funkcjonowania nerek
 • sprawdzenie zaburzeń funkcji filtracyjnej nerek

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci.

Sód i potas w surowicy – są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, mają również znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Mocznik w surowicy – wskazany w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. Jest także pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu, a u osób dializowanych służy ocenie skuteczności dializoterapii.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Białko całkowite w surowicy – w jego skład wchodzą różne frakcje białek (m.in. albumina, globuliny). Wskazaniami do oznaczania tego podstawowego parametru są: przewlekłe choroby nerek i wątroby, przewlekłe biegunki i zespoły złego wchłaniania, oparzenia, zakażenia, niedobory białkowe w diecie, przewlekłe głodzenie, stany niedożywienia, a także odwodnienie, wstrząs i zaburzenia odporności. W celu oceny, która z frakcji białka jest odpowiedzialna za stany podwyższenia lub obniżenia całkowitej jego wartości należy wykonać badanie zwane proteinogramem, czyli elektroforetyczny rozdział białek.


Pakiet trzustkowy z USG jamy brzusznej

Trzustka to narząd o dwóch funkcjach wydzielniczych.

Pierwsza to produkcja i wydzielanie do dwunastnicy tzw. soku trzustkowego (trawiennego) zawierającego enzymy niezbędne w procesie trawienia pokarmu. Druga funkcja trzustki związana jest z produkcją i wydzielaniem hormonów biorących udział w przemianach metabolicznych organizmu, a w szczególności insuliny, hormonu regulującego stężenie glukozy we krwi. Zmniejszone wydzielanie insuliny prowadzi do rozwoju cukrzycy. Zaburzenia funkcji wydzielniczych trzustki mogą być spowodowane przez kamienie żółciowe i nadużywanie alkoholu.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają:

 • sprawdzenie ewentualnej obecności przewlekłego lub ostrego stanu zapalnego trzustki
 • ocenę funkcji wydzielniczej trzustki

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Amylaza w surowicy – należy do enzymów, które wydzielane są do przewodu pokarmowego, wytwarzana jest właśnie w trzustce i śliniankach. Jej oznaczanie wskazane jest przy wystąpieniu ostrego bólu brzucha, co może pozwolić na rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki przy znacznie podwyższonym poziomie tego parametru, ale również bez objawów ze strony brzucha może świadczyć o zapaleniu ślinianek, czyli chorobie potocznie zwanej świnką.

Amylaza w moczu – jest również wykorzystywana przy diagnozowaniu chorób trzustki ze względu na fakt, że jej stężenie w moczu może utrzymywać się na wyższym poziomie i przez dłuższy czas niż w surowicy.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Za jej poziom odpowiada m.in. insulina, produkowana przez trzustkę. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy lub chorób trzustki.

Lipaza – jest enzymem swoistym dla trzustki, dlatego też podwyższenie jej poziomu w surowicy świadczyć może o uszkodzeniu tego narządu. Zwiększenie jej poziomu w chorobach trzustki powiązane jest ze wzrostem amylazy, jednak w przypadku zapalenia ślinianek (czyli choroby potocznie zwanej świnką) jej wartość pozostaje niezmieniona, co ułatwia rozpoznanie tej choroby.


Pakiet tarczycowy rozszerzony z USG tarczycy

Podjęcie prawidłowego leczenia zaburzeń funkcji tarczycy wymaga określenia przyczyny choroby.

W tym celu bada się stężenie hormonów tarczycowych i określa się ewentualną obecność autoprzeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej (niedoczynność, choroba Hashimoto) i przeciwko tyreoglobulinie.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają identyfikację przyczyny zaburzeń funkcji tarczycy.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.

Tyroksyna wolna (fT4) – jest badaniem oznaczenia w surowicy krwi stężenia aktywnej, wolnej formy tyroksyny (jednego z hormonów tarczycy). Wzrost stężenia FT4 towarzyszy nadczynności, a spadek – niedoczynności tarczycy. Wykonywane jednocześnie z badaniem TSH stanowi podstawę diagnostyki chorób tarczycy.

Trójjodotyronina wolna (fT3) – jest badaniem oznaczenia w surowicy krwi stężenia aktywnej, wolnej formy trójjodotyroniny (jednego z hormonów tarczycy) i służy do diagnostyki oraz monitorowania leczenia schorzeń tarczycy. Wzrost stężenia FT3 towarzyszy nadczynności, a spadek – niedoczynności tarczycy.

Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (anty-TPO) – to badanie polegające na oznaczeniu poziomu autoprzeciwciał skierowanych przeciwko tarczycy i służy diagnostyce autoimmunologicznych zapaleń tarczycy. U kobiet ciężarnych badanie to jest pomocne w ocenie ryzyka poporodowego zapalenia tarczycy. Podwyższone stężenia a-TPO są bardzo często pierwszym objawem choroby, stąd uważa się je za najczulszy parametr służący do jej wykrycia. Prawie we wszystkich przypadkach choroby Hashimoto i w większości przypadków choroby Graves’a-Basedowa poziom anty-TPO jest podwyższony.

Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (anty-TG) – badanie to polega na oznaczeniu poziomu autoprzeciwciał skierowanych przeciw tyreoglobulinie (jednemu z hormonów tarczycy) i służy diagnostyce autoimmunologicznych zapaleń tarczycy. Służy także kontroli skuteczności leczenia jodem oraz do monitorowania chorych po leczeniu raka tarczycy.


Pakiet dla kobiety po 40 roku życia z USG piersi

Jesteś kobietą aktywną, chcesz w pełni korzystać z życia realizując swoje plany i marzenia.

Masz świadomość, że zależy to od dobrego stanu zdrowia. Wiesz też, że wkraczasz w wiek kiedy mogą pojawiać się problemy związane z cukrzycą, chorobami kości, nerek, a także pierwsze objawy menopauzy. Dlatego też, badania laboratoryjne są niezbędne, aby upewnić się, że jesteś w stanie dobrego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, metabolizmu kości oraz sprawdzenie potencjalnych zmian hormonalnych związanych z menopauzą.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed ewentualnym zajściem w ciążę.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca, ale odgrywają one rolę również w przedwczesnych skurczach macicy podczas porodu oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. W ciąży służy rozpoznaniu cukrzycy ciężarnych i jest bardzo ważna dla zdrowia samej ciężarnej, jak i jej dziecka. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, kobiety z przebytą już cukrzycą ciężarnych oraz osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Wapń w surowicy – to jedno z podstawowych badań, wykorzystywane do rozpoznawania chorób kości. Jednocześnie pierwiastek ten bierze także udział w krzepnięciu krwi oraz odpowiada za prawidłową kurczliwość mięśni szkieletowych i mięśnia sercowego, dlatego zarówno znaczny nadmiar, jak i niedobór wapnia we krwi mogą być groźne dla życia.

Fosforany w surowicy – to podstawowe badanie w diagnostyce chorób kości i zaburzeń ilości witaminy D3, chorób przytarczyc i tarczycy, a także u osób nadużywających alkohol, jak również w bólach kości i osłabieniu siły mięśniowej.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, jak również w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Estradiol – jest hormonem odpowiedzialnym za rozrodczość, a także poziom wapnia. W okresie około menopauzalnym i menopauzie niedobory estradiolu przyczyniają się do rozwoju osteoporozy. Jego oznaczenie jest wykorzystywane do oceny konieczności wprowadzenia hormonalnej terapii zastępczej u kobiet w okresie menopauzy. Należy pamiętać, aby badanie to wykonywać w godzinach porannych ze względu na fakt, iż parametr ten wykazuje zmienność dobową.

Hormon folikulotropowy (FSH) – jest hormonem, który reguluje cykl miesiączkowy. Ma znaczenie w diagnostyce niepłodności, ale również stymuluje wydzielanie estrogenów, których ilość obniża się w okresie menopauzy. Stężenie FSH zmienia się w zależności od wieku oraz od dnia cyklu miesiączkowego, do tego wykazuje zmienność dobową, dlatego badanie należy wykonywać w godzinach porannych. Pomiar tego hormonu jest także użyteczny w ocenie tak zwanej rezerwy jajnikowej.

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.


Pakiet dla mężczyzny po 40 roku życia z USG jąder lub prostaty

Postęp cywilizacyjny, nawał pracy, ciągły pośpiech powodują, że zapominamy o swoim zdrowiu.

Tymczasem, aktywny mężczyzna po czterdziestym roku życia jest narażony na choroby cywilizacyjne takie jak miażdżyca i choroba wieńcowa, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Dodatkowo, mogą pojawiać się problemy z oddawaniem moczu, których przyczyną może być przerost gruczołu sterczowego (krokowego) o łagodnym lub złośliwym charakterze. Dlatego, aby jak najdłużej być aktywnym zawodowo i fizycznie, warto jest czasem zwolnić tempo życia i skontrolować stan swojego zdrowia.

Badania wchodzące w skład pakietu umożliwiają ocenę ogólnego stanu zdrowia, sprawdzenie potencjalnych zmian związanych z przerostem gruczołu sterczowego oraz funkcjonowaniem tarczycy.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) – to bardzo proste, ale niezwykle przydatne badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach.

Elektrolity w surowicy (sód, potas, chlorki) – w skład tego badania wchodzą 3 parametry, które są niezbędne w ocenie zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej organizmu. Zmiany tych parametrów obserwuje się w odwodnieniu organizmu, chorobach nerek, zaburzeniach rytmu serca oraz mają znaczenie w powikłaniach w trakcie znieczulenia do ewentualnego zabiegu operacyjnego.

Profil lipidowy (cholesterol, triglicerydy, cholesterol HDL, cholesterol LDL) – w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy. Podwyższone stężenie cholesterolu HDL, który nazywany jest „dobrym cholesterolem” chroni przed wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca. Obniżone stężenie HDL, zwłaszcza w połączeniu z podwyższonym stężeniem triglicerydów, jest związane ze zwiększonym ryzykiem choroby wieńcowej. Stężenie cholesterolu frakcji LDL, czyli „złego cholesterolu” służy wczesnemu rozpoznaniu zagrożenia miażdżycą tętnic, a ponadto pozwala ocenić skuteczność terapii lekami obniżającymi poziom lipidów. Wzrost wartości cholesterolu frakcji LDL zwiększa ryzyko wystąpienia niedokrwiennej choroby serca. Badania profilu lipidowego regularnie powinny wykonywać osoby ze stwierdzonym podwyższonym poziomem cholesterolu całkowitego, jak również, osoby ze skłonnością rodzinną do chorób układu krążenia, nadciśnienia, a przede wszystkim palacze papierosów.

Glukoza we krwi – jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii. Niebezpieczny jest zarówno za wysoki, jak i za niski poziom glukozy. Osoby otyłe i mało aktywne fizycznie oraz te, u których w rodzinie występuje cukrzyca, a także osoby z nadciśnieniem, osoby w wieku podeszłym powinny regularnie, przynajmniej raz w roku, badać u siebie poziom glukozy, aby w porę zapobiec poważniejszym konsekwencjom związanym z przebiegiem cukrzycy.

Antygen swoisty dla stercza (PSA) – oznaczenie jego poziomu wspomaga badanie przedmiotowe gruczołu krokowego. Podwyższony poziom PSA występuje u pacjentów z rakiem prostaty, z łagodnym przerostem gruczołu krokowego oraz stanami zapalnymi tkanek sąsiadujących z układem moczowo-płciowym. Oznaczanie PSA jest pomocne w określaniu postępowania z chorymi na raka prostaty. Test ten jest stosowany w monitorowaniu skuteczności terapii oraz w wykrywaniu wznowy nowotworów wywodzących się z tkanki gruczołu krokowego. Badania nie należy wykonywać w ciągu 3 tygodni od zabiegów przebiegających w okolicy gruczołu krokowego, takich jak: biopsja, masaż, badanie per rectum.

Kwas moczowy w surowicy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych, jak również w celu wyeliminowania chorób reumatycznych oraz pochodzenia autoimmunologicznego.

Magnez w surowicy – to jedno z podstawowych badań wykorzystywanych w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych, zaburzeń rytmu serca oraz kontroli żywienia pozajelitowego. Niebezpieczne dla całego organizmu, a szczególnie serca są zarówno niskie, jak i wysokie stężenia magnezu.

Hormon tyreotropowy (TSH) – jest hormonem regulującym wchłanianie jodu przez tarczycę i stymuluje ją do produkcji hormonów tarczycowych (trójjodotyroniny i tyroksyny). Dlatego też jest podstawowym, najlepszym i najczulszym markerem oceny czynności tarczycy. Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy. Należy pamiętać, że TSH wykazuje dużą zmienność dobową, dlatego badanie to należy wykonywać zawsze w godzinach porannych i koniecznie na czczo. Wykonywanie tego badania w innych godzinach jest błędem i nie należy takich wyników uważać za wiarygodne.


Pakiet dyskomfortu brzusznego z USG jamy brzusznej

Cena przy zakupie pojedynczych badań + badanie USG: 280zł
Cena badań w pakiecie + badanie USG w pakiecie: 230zł

Odczuwasz stały lub okresowo powracający stan dyskomfortu umiejscowiony w jamie brzusznej.

Masz często pojawiającą się zgagę, uczucie złego samopoczucia po spożyciu niektórych pokarmów, naprzemienne zaparcia i biegunki. Proponowany pakiet badań pozwoli wstępnie ustalić prawdopodobną przyczynę i lokalizację zaburzenia.

Badania wchodzące w skład pakietu wskażą czy takie narządy jak żołądek, jelita, trzustka, wątroba czy nerki funkcjonują prawidłowo i ewentualnie określą przypuszczalną przyczynę lub lokalizację zaburzenia wywołującego dyskomfort.

W skład pakietu wchodzą następujące badania:

Morfologia krwi obwodowej – to bardzo często wykonywane badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych (tzw. erytrocytów, przenoszących tlen), białych (leukocytów dających odporność) oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii (czyli niedokrwistości), infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

Badanie ogólne moczu – jest jednym z podstawowych badań diagnostycznych, pomimo swojej prostoty jest niezwykle cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego, które bywają groźne w skutkach zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci. Zakażenia układu moczowego są jedną z głównych przyczyn powikłań położniczych i powinny być całkowicie wyleczone przed zajściem w ciążę. Nieokreślone bóle w okolicy podbrzusza mogą być spowodowane zakażeniem układu moczowego, szczególnie, gdy ból towarzyszy oddawaniu moczu.

Białko C-reaktywne (CRP) – informuje o aktualnie toczącym się procesie zapalnym, o uszkodzeniu tkanek lub zakażeniu. Jego podwyższone wartości obserwuje się już w zwykłym przeziębieniu. Służy także do monitorowania efektów leczenia. Jest dużo nowocześniejsze od często dotychczas wykonywanego badania OB.

Amylaza w surowicy – należy do enzymów, które wydzielane są do przewodu pokarmowego, wytwarzana jest w trzustce i śliniankach. Jej oznaczenie wskazane jest przy wystąpieniu ostrego bólu brzucha, co może pozwolić na rozpoznanie ostrego zapalenia trzustki przy znacznie podwyższonym poziomie tego parametru, ale również bez objawów ze strony brzucha może świadczyć o zapaleniu ślinianek, czyli potocznie zwanej śwince.

Lipaza – jest enzymem swoistym dla trzustki, dlatego też podwyższenie jej poziomu w surowicy krwi świadczyć może o uszkodzeniu tego narządu. Zwiększenie jej poziomu w chorobach trzustki powiązane jest ze wzrostem amylazy, jednak w przypadku zapalenia ślinianek (czyli choroby potocznie zwanej świnką) jej wartość pozostaje niezmieniona, co ułatwia różnicowanie tej choroby.

Kreatynina w surowicy – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Mocznik w surowicy – jego badanie wskazane jest w diagnozowaniu chorób nerek, w rozpoznawaniu stopnia i pochodzenia ich niewydolności. Jest także pomocny w ocenie stanu odwodnienia organizmu, a u osób dializowanych służy ocenie skuteczności dializoterapii.

Aminotransferaza alaninowa (ALT) – jest pierwszym badaniem w ocenie funkcji wątroby. Podwyższenie wartości tego enzymu świadczyć może o uszkodzeniu komórek, a najważniejszą przyczyną wzrostu są choroby zapalne wątroby, ale także nadużywanie alkoholu. Bóle w okolicy prawego nadbrzusza mogą dotyczyć wątroby, więc warto sprawdzić czy na pewno dotyczą nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego narządu.

Aminotransferaza asparaginianowa (AST) – razem z ALT (aminotransferazą alaninową) tworzą podstawowy zestaw przesiewowy w kierunku uszkodzenia wątroby. Oznaczanie AST ma przede wszystkim znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej chorób takich jak: wirusowe i toksyczne uszkodzenie wątroby (np. spowodowane przewlekłym przyjmowaniem leków), żółtaczka zastoinowa, marskość, przerzuty nowotworowe. Podwyższona aktywność AST występuje także w zawale mięśnia sercowego oraz w chorobach mięśni szkieletowych.

Gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP) – jest jednym z najczulszych markerów w diagnostyce ostrych i przewlekłych chorób wątroby, trzustki i dróg żółciowych. Wzrost aktywności tego enzymu w połączeniu ze wzrostem pozostałych parametrów wątrobowych (ALT, AST) z dużym prawdopodobieństwem świadczy o uszkodzeniu wątroby. Prawidłowe wartości wykluczają choroby dróg żółciowych. GGTP ma także zastosowanie w kontroli abstynencji u alkoholików podczas terapii, gdyż jest podstawowym parametrem w diagnostyce chorób wątroby o podłożu alkoholowym i toksycznym m.in. marskości.

Fosfataza alkaliczna (ALP) – jest to enzym, którego wysoka aktywność związana jest z budową szkieletu i jego wzrostem, zatem wykorzystywany jest głównie do oceny gospodarki wapniowej i witaminy D, ale również może być pomocny w wykryciu niektórych chorób wątroby i dróg żółciowych.

Helicobacter pylorii IgG – jest badaniem potwierdzającym kontakt z bakterią Helicobacter pylori, która odgrywa potwierdzoną rolę w rozwoju wrzodów żołądka i dwunastnicy. Jednak wyniki badań muszą być interpretowane w połączeniu z historią choroby i badaniem klinicznym. Wynik ujemny nie wyklucza niedawno przebytej infekcji, gdyż przeciwciała mogą we wczesnym etapie ostrej infekcji być niewykrywalne. Warto pobrać wtedy dwie próbki w odstępie od 3 do 4 tyg.

Kał badanie ogólne – badanie to jest podstawowym i najprostszym wykorzystywanym w diagnostyce schorzeń przewodu pokarmowego, takich jak zaburzenia trawienia i wchłaniania, bóle brzucha, krwawienia z przewodu pokarmowego, infekcje pasożytnicze i biegunki. Skład kału zależy od rodzaju pożywienia i od czynności narządów trawiennych.

Kał badanie parazytologiczne – jest jedną z podstawowych analiz wykonywanych w schorzeniach przewodu pokarmowego i wykonuje się je przed rozpoczęciem leczenia. Pozwala ono wykryć w kale larwy, jaja lub dorosłe osobniki robaków, a także cysty pierwotniaków. Badanie to wykonuje się w przypadku podejrzenia zakażenia owsikiem, glistą ludzką, niektórymi gatunkami tasiemca lub lamblią.

Kał krew utajona – jest badaniem przesiewowym w kierunku krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego.


*Rabaty nie sumują się.