Test Nifty

Cena: 1990pln (możliwość zakupu na raty!)

Pobierz ulotkę pdf

Czym jest badanie NIFTY Pro?

Obecnie istnieje wiele opcji prenatalnych badań przesiewowych. Jednak w porównaniu do nieinwazyjnych testów prenatalnych (NIPT), tradycyjne metody przesiewowe cechują się mniejszą dokładnością i wyższymi odsetka-mi wyników fałszywie dodatnich. Inwazyjne testy diagnostyczne, takie jak amniopunkcja lub biopsja kosmówki (CVS) są dokładne, ale niosą 1-2% ryzyka poronienia.

Dlaczego NIPT?

NIFTY Pro jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym (NIPT). W czasie ciąży pewna ilość DNA dziecka dostaje się do krwioobiegu matki co pozwala na analizę tego materiału pod kątem pewnych wad genetycznych, które mogą wystąpić u dziecka.

Zalety badania NIFTY Pro

BEZPIECZNY
Nieinwazyjny bez ryzyka poronienia

GODNY ZAUFANIA
Ponad 3 000 000 testów NIFTY® wykonanych do tej pory

PROSTY
Testuj z małej próbki krwi matki o objętości 10 ml już w 10 tygodniu ciąży

UBEZPIECZONY
w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (prawdopodo-bieństwo poniżej 0,01%) pacjentka otrzymuje odszkodowanie nansowe do kwoty około 210 000 zł *, a w przypadku wyniku pozytywnego pacjentka otrzymuje możliwość wykonania inwazyjnej amniopunkcji genetycznej lub zwrotu kosztów amniopunkcji genetycznej do kwoty około 2 600 zł *

WSZECHSTRONNY

NIFTY® Pro może testować ponad 84 rodzaje zespołów mikrodelecji i mikroduplikacji, odpowiedzialnych za częściej lub rzadziej występu-jące wady rozwojowe płodu.