Zabiegi pielęgniarskie w domu Pacjenta

– pobranie materiału do badań laboratoryjnych (pobranie krwi, wymazów, posiewów)- 30zł*
– zastrzyk domięśniowy- 15zł*
– podłączenie kroplówki- 60zł*
– zastrzyk dożylny- 25zł*
– zdjęcie szwów- 30zł*
– zmiana opatrunku małego- 30zł*
– zmiana opatrunku dużego- 45zł*
– zmiana cewnika u kobiety- 50zł*
– pomiar glikemii przy użyciu glukometru- 20zł*
– pomiar podstawowych parametrów życiowych
(ciśnienie tętnicze, tętno, odech, temperatura ciała) – 30zł*
– opieka pielęgniarska do 2 godzin- 80zł (opieka obejmuje monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, podawanie leków, edukację zdrowotną)
* do powyższych cen należy doliczyć koszt dojazdu na terenie Lublina 30zł